Preskocit navigáciu

Výcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigády


Výcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigády

V priestoroch posádkového cvičiska a strelnice Ruská Nová Ves sa uskutočnil v dňoch 20. – 24. marca 2017 výcvik uvoľňovacích družstiev, ktorého riadiacim bol nadporučík Peter Rosoľanka z práporu CSS Prešov Brigády bojového zabezpečenia Trenčín. Týždenného sústredného výcviku sa zúčastnilo celkom 23 príslušníkov uvoľňovacích družstiev z priamo podriadených práporov 2. mechanizovanej brigády Prešov a práporu CSS Prešov.

Cieľom výcviku, ktorý sa vykonáva raz za výcvikový rok, bolo precvičiť u cvičiacich rozličné spôsoby uvoľňovania zapadnutej pásovej a kolesovej techniky, ako aj ich uvoľnenie a odsun v rôznom teréne, za rôznych poveternostných a klimatických podmienok pomocou VT-72B, VPV a AV-15 za účelom zvýšenia spôsobilostí v uvoľňovaní techniky a ich aplikácie do každodenného plnenia úloh.

Výcvik bol rozdelený do dvoch fáz. V prvej fáze boli cvičiaci preverovaní z praktických a teoretických vedomostí a zručností. Úlohou cvičiacich bolo splniť úlohy zadané riadiacim zamestnania (uvoľňovanie a odsuny, núdzové zásobovanie a núdzový odsun ranených a pod.) so vzájomným odovzdaním si doposiaľ získaných skúseností. Druhá fáza výcviku bola zameraná na kontrolné cvičenie. Úlohou bolo riešiť situácie, ktoré by reálne plnili počas nasadenia vo vojenských operáciách, ako aj v rámci domáceho krízového manažmentu.

Náročný výcvik predovšetkým po fyzickej stránke vyhodnotil riadiaci zamestnania kladne, k čomu prispel osobitne aktívny spôsob plnenia jednotlivých úloh cvičiacimi. Dosiahnuté výsledky cvičiacich hovoria o pripravenosti vojakov z podriadenosti 2. mechanizovanej brigády a Brigády bojového zabezpečenia na plnenie úloh uvoľňovania zapadnutej a poškodenej pásovej a kolesovej techniky.


Výcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigády

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 28.03.2017
Čítanosť: 3231
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share