Preskocit navigáciu

Začalo cvičenie LOGEX 2017


Začalo cvičenie LOGEX 2017 V niekoľkých lokalitách na území Slovenska sa začalo logistické cvičenie LOGEX 2017. Jeho hlavná časť prebieha od 12. do 17. mája v Trenčíne, kde je hlavné miesto velenia, v Hlohovci, Martine, Prešove, v posádkových cvičiskách Sučany a Ruská Nová Ves. Veliteľ trenčianskej brigády bojového zabezpečenia plukovník Jozef Ševčík zdôrazňuje, že cvičenie je súčasťou celého komplexu cvičení Slovenský štít 2017. „Jeho cieľom je precvičiť jednotky brigády bojového zabezpečenia a Úradu logistického zabezpečenia od prvej až po štvrtú úroveň logistiky. Precvičiť spôsobilostí deklarovaných jednotiek logistického práporu Hlohovec ako sú dopravná rota, rota zásob a rota prepravy PHM, tímov riadenia presunov. Ale aj precvičenie spôsobilostí prijatia a podpory spojeneckých jednotiek na Slovensku a to opravárenským práporom a prvým tímom riadenia presunov z práporu CSS Prešov v súčinnosti s druhým tímom riadenia presunov z Hlohovca. A napokon preveriť jednotky druhej úrovne logistiky práporu CSS v prijímaní a skladovaní materiálu, vytvorení miesta prekládky materiálu, jeho prepravy a presunu do miesta brigádneho miesta zásobovania a jeho manipulovanie.“ V rámci cvičenia vybudovali príslušníci roty zásob hlohovského logistického práporu v priestoroch posádkového cvičiska Sučany zásobovacieho miesto. Podľa zástupcu veliteľa roty nadporučíka Petra Blaha v Sučanoch rozvinuli všetky miesta zásobovacích tried jedna až päť. Od potravín cez PHM a mazivá, stavebno-ubytovací materiál až po muníciu. Neskôr prijali a uskladnili zásoby a materiál, ktorý do Sučian previezla dopravná rota hlohovského práporu zo zásobovacej základne Nemšová. V ďalšej časti cvičenia bude spomínaný materiál a zásoby prevezený pre prápor CSS Prešov. Nadporučík Blaho, ktorý má skúsenosti z medzinárodného logistického cvičenia Capable Logistician 2015 v Maďarsku a pôsobil v operácii Resolute Support v Afganistane a ALTHEA v Bosne a Hercegovine si pochvaľuje prácu svojho veliaceho poddôstojníka nadrotmajstra Jozefa Letanovského, veliaceho poddôstojníka 1. čaty zásob rotmajstra Milana Kozoňa, skladníkov desiatnikov Daniela Guláša, Andreja Kunovského, veliteľky skladového družstva PHM a mazív rotnej Tatiany Králikovej či vodiča- skladníka slobodníka Miloša Hrnčárika. V posádkovom cvičisku Sučany bolo v rámci cvičenia LOGEX 2017 zriadené aj miesto technickej pomoci. Jeho vybudovanie a činnosť zabezpečili spoločne s príslušníkmi hlohovského logistického práporu predovšetkým zástupcovia martinského opravárenského práporu. Konkrétne prvej opravárenskej roty pod vedením jej veliteľa kapitána Vladimíra Kadluba. Martinskí opravári, ktorí sa osvedčili na všetkých najvýznamnejších cvičeniach na území Slovenska v predchádzajúcom období sú pripravení zabezpečiť nevyhnutné opravy techniky, ktorá sa zúčastní na cvičení v priestore cvičiska Sučany. Kapitán Kadlub sa pri plnení úloh spolieha na svojich skúsených odborníkov ako je starší technik rotmajster Jakub Jaroš, veliteľ družstva opráv kolesovej techniky rotný Ján Ligas, mladší technik čatár Martin Tichý, či veliaci poddôstojník roty nadrotmajster Peter Tomák.

Začalo cvičenie LOGEX 2017Začalo cvičenie LOGEX 2017Začalo cvičenie LOGEX 2017Začalo cvičenie LOGEX 2017Začalo cvičenie LOGEX 2017 2Začalo cvičenie LOGEX 2017 2Začalo cvičenie LOGEX 2017 2Začalo cvičenie LOGEX 2017 2Začalo cvičenie LOGEX 2017 3Začalo cvičenie LOGEX 2017 3Začalo cvičenie LOGEX 2017 3Začalo cvičenie LOGEX 2017 3Začalo cvičenie LOGEX 2017 4Začalo cvičenie LOGEX 2017 4Začalo cvičenie LOGEX 2017 4Začalo cvičenie LOGEX 2017 4Začalo cvičenie LOGEX 2017 5Začalo cvičenie LOGEX 2017 5Začalo cvičenie LOGEX 2017 5Začalo cvičenie LOGEX 2017 5Začalo cvičenie LOGEX 2017 6Začalo cvičenie LOGEX 2017 6Začalo cvičenie LOGEX 2017 6Začalo cvičenie LOGEX 2017 6Začalo cvičenie LOGEX 2017 7Začalo cvičenie LOGEX 2017 7

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 15.05.2017
Čítanosť: 4634
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share