Preskocit navigáciu

V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017


V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 V priestoroch posádkového cvičiska Sučany vyvrcholilo 17. mája najväčšie tohtoročné logistické cvičenie LOGEX 2017 Dňom ukážky spôsobilostí. Jednotlivé zložky trenčianskej brigády bojového zabezpečenia Kragujevských hrdinov prezentovali svoje spôsobilosti a plnenie úloh cvičenia. Aj za účasti zástupcu veliteľa pozemných síl OS SR pre podporu brigádneho generála Juraja Krištofoviča a ďalších hostí. „Našou ambíciou zo strany velenia pozemných síl bolo prostredníctvom cvičenia LOGEX 2017 dokonale preveriť činnosť trenčianskej brigády bojového zabezpečenia a jej jednotlivých súčastí. Na cvičení sa precvičil aj systém v prípade prijatia a zabezpečenia koaličných jednotiek na území Slovenska. Precvičilo sa poskytovania podpory hostiteľskej krajiny koaličným jednotkám prostredníctvom SVK NFIU. Cvičenie ukázalo spôsobilosti brigády. V budúcnosti by sme do obdobného cvičenia chceli reálne zapojiť niektorý z práporov brigád. Prišiel by bez zbraní a munície a reálne by bol vystrojený, doplnený všetkým potrebným, pre svoju ďalšiu činnosť,“ konštatuje generál Krištofovič. V priebehu ukážok na posádkovom cvičisku Sučany sa jeho účastníci okrem iného oboznámili s ukážkou činnosti miesta technickej pomoci, kde prezentovali svoje spôsobilosti predovšetkým príslušníci martinského opravárenského práporu, spoločne s kolegami z hlohovského logistického práporu. Okrem plnenia odborných úloh sa museli vysporiadať aj s útokom protivníka a ukázať tak aj svoje spôsobilosti v oblasti obrany a ochrany miesta technickej pomoci. Príslušníci hlohovského logistického práporu zasa predviedli ukážku vybudovania poľného zásobovacieho miesta. Príslušníci roty zásob pod vedením zastupujúceho veliteľa nadporučíka Petra Blaha prezentovali svoje spôsobilosti. Okrem iného sú schopní denne zmanipulovať 200 ton materiálu. Logistický konvoj, ktorý smeroval do poľného zásobovacieho miesta bol ešte počas presunu prepadnutý. Musel riešiť svoju ochranu po prepadnutí a aktivácii IED. Cvičenie podľa veliteľa trenčianskej brigády bojového zabezpečenia plukovníka Jozefa Ševčíka od samého začiatku prebiehalo v dobrej atmosfére. Od prístupu vojakov, cez zaujatie priestorov, jazdy v kolónach, prepravu materiálu na niekoľko stokilometrové vzdialenosti. Následne manipuláciu so zásobami a materiálom. Ukázalo, že príslušníci brigády sú pripravení na plnenie úloh aj v reálnych podmienkach. „Cvičenie sa približovalo situácii, v ktorej by reálne plnili úlohy. Aj v prípade prijatia a starostlivosti o zahraničné jednotky na území Slovenska. Som rád, že v tomto smere nám veľmi pomohli skúsenosti príslušníkov Národnej gardy štátu Indiana, ktorí pôsobia v logistických pozíciách. Aj takýmto spôsobom sme postupne vylepšovali naše spôsobilosti. Využili sme ich počas cvičenia aj na odbornú prípravu nových poručíkov brigády. Len v budúcnosti nesmieme stratiť tieto spôsobilosti. Cvičenie ukázalo aj na niektoré rezervy. Ale vlastne od toho je cvičenie, aby sme sa na jeho základe poučili a robili v budúcnosti veci ešte lepšie. Som rád, že po dlhšom časovom období sme mali znova možnosť precvičiť reálny príjem materiálu zo zásobovacej základne až po jeho distribúciu na prvú úroveň logistickej podpory“, konštatoval plukovník Ševčik. Cvičenie LOGEX 2017 vlastne precvičilo celú činnosť logistiky od štvrtej úrovne, teda z centrálnych skladov cez tretiu úroveň brigády bojového zabezpečenia až po prápory (prápor CSS Prešov, logistický prápor Topoľčany), ktoré reálne podporujú činnosť mechanizovaných brigád. Ich úlohou je doručiť potrebné zásoby a materiál pre prápory, aby následne mohli plnohodnotne viesť bojovú činnosť. Na cvičení sa reálne zúčastnilo v jednotlivých miestach (Trenčín, Hlohovec, Martin, Prešov, Sučany, Ruská Nová Ves...) takmer 500 príslušníkov, celkovo predisponovali na reálne vzdialenosti po celom území Slovenska vyše 120 ton materiálu. Cvičenie ukázalo dobrú úroveň spolupráce pri jeho zabezpečení od brigády bojového zabezpečenia, cez Vojenskú políciu, Úrad logistického zabezpečenia, SVK NFIU až po Národné centrum vojenskej dopravy.

V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 2V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 2V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 2V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 2V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 3V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 3V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 3V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 3V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 4V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 4V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 4V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 4V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 5V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 5V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 5V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 5V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 6V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 6V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 6V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 6V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 7V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 7V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 7V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 7V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 8V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 8V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 8V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 8V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 9V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 9V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 9V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 9V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 10V Sučanoch vyvrcholilo cvičenie LOGEX 2017 10

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 18.05.2017
Čítanosť: 3379
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share