Preskocit navigáciu

Medzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ sa začalo


Medzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ sa začalo
V rámci napĺňania záväzkov bilaterálnej spolupráce medzi Armádou Českej republiky (ďalej len „AČR“) a Ozbrojenými silami Slovenskej republiky, bolo dňa 29. mája úspešne zahájené medzinárodné cvičenie CIMIC/PSYOPS Cooperation IV riadiacim cvičenia majorom Branislavom Krajčíkom, veliteľom Strediska CIMIC a PSYOPS, dislokovanom v martinských kasárňach SNP.
 
Medzinárodné cvičenie je vykonávané metódou odborno-taktického cvičenia v posádke Martin a bude ukončené 2. júna 2017. Zúčastňujú sa ho nielen príslušníci pozemných síl OS SR, ako aj AČR a vojaci Obranných síl Maďarska. Témou cvičenia je vykonávanie aktivít civilno-vojenskej spolupráce (ďalej len „CIMIC“) a psychologických operácií (ďalej len „PSYOPS“) v prospech nadriadeného počas plnenia asistenčných úloh.
 
Riadiaci cvičenia spolu s náčelníkom Oddelenia CIMIC a PSYOPS Veliteľstva pozemných síl OS SR podplukovníkom Milanom Žilinčárom zdôraznili, že ako očakávaný výstup cvičenia bude „získanie a prehĺbenie odborných vedomostí a zručností, ako aj vzájomné budovanie pozitívnych vzťahov medzi príslušníkmi odborností CIMIC a PSYOPS“.
 
Cvičenie CIMIC/PSYOPS Cooperation je vykonávané každoročne, striedavo v Českej a Slovenskej republike. Jedným z cieľov cvičenia je demonštrovať interoperabilitu medzi slovenskými, českými a maďarskými jednotkami odborností CIMIC a PSYOPS. Jeho súčasťou sú profesionálni vojaci a civilné zložky - napr. predstavitelia Červeného kríža, miestnych orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy.

Medzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ sa začaloMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ sa začaloMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ sa začaloMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ sa začaloMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ sa začaloMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ sa začalo

Autor: OCP VePS , Foto: StrCaP - Dátum: 30.05.2017
Čítanosť: 1348
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share