Preskocit navigáciu

Medzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončené


Medzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončené
V dňoch 29. mája - 2. júna 2017 sa v posádke Martin uskutočnilo medzinárodné cvičenie odborností civilno-vojenskej spolupráce (ďalej len „CIMIC“) a psychologických operácií (ďalej len „PSYOPS“) metódou odborno-taktického cvičenia pod názvom „CIMIC PSYOPS Cooperation IV“. Štvrtý ročník cvičenia sa niesol v duchu širokej účasti nielen zo strany profesionálnych vojakov a vojačiek, ale aj rôznych civilných aktérov. Základ cvičiacich predstavovali príslušníci Strediska CIMIC a PSYOPS, dislokovaného v martinských kasárňach SNP. Skupina cvičiacich bola rozšírená aj o odborníkov CIMIC a PSYOPS z Armády Českej republiky a Obranných síl Maďarska.
 
Armáda Českej republiky, konkrétne 103. Centrum CIMIC a PSYOPS, prispela okrem odborníkov v oblasti CIMIC a PSYOPS aj novou špecifickou spôsobilosťou prostredníctvom tzv. „combat camera team,“ ktorý predstavuje novodobý fenomén v oblasti psychologických operácií. Tento tím zabezpečoval spracovanie médiá produktov, rôznych záznamov a ich záverečným výstupom bol multimediálny produkt využiteľný pre vojenské a civilné médiá.
 
Veľkým prínosom „CIMIC PSYOPS Cooperation IV“ bola účasť civilných aktérov aktívne a priamo zapojených do cvičenia. Zúčastnili sa ho predstavitelia miestnych orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy (obce Martin, Žabokreky, Kláštor pod Znievom a Vricko) a predstavitelia Červeného kríža územného spolku Martin. V rámci rozohry cvičenia bol naplánovaný projekt prezentácie OS SR na verejnosti, ktorý cvičiaci zrealizovali prostredníctvom vykonania série prednášok na základných a stredných školách v posádke Martin. Prednášky zamerané na zvyšovanie vlastenectva a branného povedomia žiakov a študentov boli obohatené aj o praktickú časť, ktorá sa týkala poskytovania prvej pomoci zo strany detí a mládeže z Červeného kríža v duchu hesla „deti deťom“. Ďalším pozitívom cvičenia bolo aj odovzdanie humanitárnej pomoci občanom mesta Martin v hmotnej núdzi. Humanitárnu pomoc poskytlo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR.
 
Stredisko CIMIC a PSYOPS privítalo počas cvičenia aj návštevu z USA – odborníkov MISO (Military Information Support Operations) Amerických síl špeciálnych operácií USEUCOM, ďalej príslušníkov styčného integračného tímu NATO (NATO Force Integration Units - NFIU) a 5. pluku špeciálneho určenia. Návšteva mala za cieľ rozvoj medzinárodnej spolupráce v odbornostiach CIMIC a PSYOPS aj s ostatnými krajinami NATO.
 
Náčelník Oddelenia CIMIC a PSYOPS Veliteľstva pozemných síl pplk. Milan Žilinčár niekoľkokrát počas cvičenia zdôraznil: „CIMIC PSYOPS Cooperation poskytuje výbornú príležitosť výmeny praktických skúseností v oblastiach CIMIC a PSYOPS. Jeho nezanedbateľným prínosom je ďalej aj rozvíjanie už teraz nadštandardných vzťahov Ozbrojených síl SR a Armády Českej republiky.“Spolu s riadiacim cvičenia, súčasným veliteľom Strediska CIMIC a PSYOPS, mjr. Branislavom Krajčíkom ocenili interoperabilitu a profesionalitu domácich a zahraničných cvičiacich.
 
Medzinárodné cvičenie „CIMIC PSYOPS Cooperation“ je vykonávané každoročne striedavo v Českej a Slovenskej republike v rámci napĺňania záväzkov vzájomnej bilaterálnej spolupráce. Jeho neustále zvyšujúca sa úroveň a rozsah len dokazuje fakt, že civilno-vojenská spolupráca a psychologické operácie majú právom svoje opodstatnenie v rámci moderných pozemných síl.

Medzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončenéMedzinárodné cvičenie „CIMIC/PSYOPS Cooperation IV“ úspešne ukončené

Autor: npor. Ing. Mária Chasníková , Foto: StrCaP a 103.Centrum CIMIC a PSYOPS AČR - Dátum: 07.06.2017
Čítanosť: 1724
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share