Preskocit navigáciu

SHARP RESPONSE 2009 - záverečný test Česko - slovenskej bojovej skupiny EU


SHARP RESPONSE 2009 - záverečný test Česko - slovenskej bojovej skupiny EU V uplynulých dňoch prebehla záverečná časť prípravy deklarovaných jednotiek a vyčleňovaného personálu do česko-slovenskej bojovej skupiny Európskej únie (Battle Group EÚ), ktorá od 1. júla 2009 začala svoju polročnú pohotovosť na operačné nasadenie do operácií pod velením EÚ.
V dňoch 19.-25.6.2009 sa uskutočnilo záverečné aktivačné cvičenie SHARP RESPONSE 2009. Cieľom tohto cvičenia bolo precvičiť schopnosť rýchlej aktivácie všetkých deklarovaných jednotiek ako aj personálu vyčleňovaného do veliteľských štruktúr EÚ. Cvičenie prebiehalo na území Slovenskej republiky, Českej republiky a Nemecka. Zatiaľ čo deklarované jednotky ukončili svoj nácvik aktivácie hlásením svojej operačnej pripravenosti na začatie plnenia opatrení pre začatie presunu do miesta zhromaždenia a následne operačného priestoru, príslušníci vyčlení do tzv. Veliteľstva operácie EÚ (Operation Headquarters - OHQ) pokračovali ďalej zhromaždením sa na Veliteľstve Spoločných síl AČR v Olomouci a následne presunom do predurčeného veliteľstva OHQ EU v nemeckom Postupime.

Slovenská republika vyčleňuje do spoločnej česko-slovenskej bojovej skupiny EÚ vyše 420 osôb, kde sú okrem mechanizovanej roty z Michaloviec zaradené aj ďalšie jednotky pozemných síl, síl výcviku a podpory a vojenskej polície ako aj personál z celého rezortu obrany do tzv. Veliteľstva síl (Force HQ) a do operačného veliteľstva OHQ. Práve hlavní funkcionári operačného veliteľstva pokračovali na cvičení SHARP RESPONSE 2009 priamo v priestore budúceho možného pôsobenia v Postupimi, kde sa oboznámili s miestnou infraštruktúrou a informačnými systémami v rámci tzv. Familirization Training a následne pokračovali v odbornom seminári hlavných funkcionárov veliteľstva. OHQ EU je veliteľstvo na vojensko-strategickej úrovni určené pre velenie vojenským operáciám EÚ. Celkovo je v rámci EU pripravovaných 5 veliteľstiev schopných prevziať takúto úlohu. Tieto veliteľstvá však nemajú na rozdiel od NATO svoj stály personál a v prípade aktivácie sú výrazne posilňované personálom z členských krajín EÚ

V súvislosti s česko-slovenskou bojovou skupinou EU je práve veliteľstvo v Postupimi tzv. preferovaným veliteľstvom, do ktorého okrem základného jadra poskytovaného SRN by Česká republika a Slovenská republika poskytli výrazný personálny príspevok pre zabezpečenie funkčnosti veliteľstva po jeho aktivácii. Česká republika do tohto veliteľstva poskytuje celkom 75 príslušníkov a designovaným veliteľom operácie je generálmajor Hynek Blaško, veliteľ Spoločných síl AČR. Slovenská republika poskytuje celkom 23 osôb a designovaným zástupcom veliteľa operácie je brigádny generál Pavel Macko, zástupca veliteľa pozemných síl OS SR. Cvičením SHARP RESPONSE 2009 sa ukončil náročný výcvikový cyklus OHQ, ktoré spoločne cvičilo minimálne jeden týždeň v každom mesiaci od začiatku roku 2009. Na základe úspešného ukončenia výcviku deklarovali velitelia národných kontingentov náčelníkom generálneho štábu AČR a OS SR dosiahnutie operačnej pripravenosti deklarovaných jednotiek a následne generál Blaško deklaroval vojenskému výboru EU pripravenosť celej bojovej skupiny na začatie doby pohotovosti na nasadenie od 1.7.2009.

SHARP RESPONSE 2009 - záverečný test Česko-slovenskej bojovej skupiny EUSHARP RESPONSE 2009 - záverečný test Česko-slovenskej bojovej skupiny EUSHARP RESPONSE 2009 - záverečný test Česko-slovenskej bojovej skupiny EUSHARP RESPONSE 2009 - záverečný test Česko-slovenskej bojovej skupiny EU

Autor: VePS brigádny generál Pavel Macko , Foto: Harald Kammerbauer, RFOC Ulm, Bundeswehr - Dátum: 25.06.2009
Čítanosť: 10654
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share