Preskocit navigáciu

Výcvik medzinárodného policajného personálu a personálu policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Martine


Výcvik medzinárodného policajného personálu a personálu policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Martine
Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin privítala už po štvrtýkrát na pôde Výcvikovej jednotky vojenských misií (ďalej len VJVM) medzinárodný personál viacerých krajín Európy v rámci Medzinárodného kurzu pre policajných dôstojníkov (International Police Officer΄s Course - IPOC). Tento krát to boli policajti zo Slovenska, Českej republiky, Dánska, Holandska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska a Poľska.
Daný výcvik bol súčasťou základného medzinárodného výcviku, vedeného majorom Jurajom Illom a majorom Petrom Nemčekom z Oddelenia medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia PZ SR. Zámerom výcviku je dať cvičiacim komplexný balík teoretických vedomostí a praktických zručností pred zaradením do výberových konaní na jednotlivé misie v zodpovednosti OSN, EÚ a OBSE.
V rámci dvojdňového výcviku vo VJVM v Martine si účastníci kurzu skompletizovali svoju zbierku praktických zručností. Najskôr sa venovali zdokonaleniu orientácie a pohybu v teréne za pomoci zariadenia GPS, a keďže priestory, kde sú títo dôstojníci nasadzovaní prinášajú riziko výskytu mín a nástražných výbušných systémov, namieste bol aj teoretický a praktický výcvik v reakcii na incidenty všeobecne, IED a UXO incidenty. Okrem spomínaných tém mali cvičiaci možnosť si prehĺbiť teoretické vedomosti vo vybudovaní, riadení a organizačnej štruktúry kontrolného bodu a novinkou bolo zaradenie do výcviku tematiku stratégie rodovej rovnosti. Nasledujúci deň bol určený pre praktické zamestnanie, kde sa príslušníci oddelenia špeciálnej prípravy VJVM podieľali ako imitačná, tak aj rozhodcovská skupina na záverečnom cvičení, ktoré bolo zamerané na zdokonalenie cvičiacich v základných zručnostiach v operáciách medzinárodného krízového manažmentu v priestore posádkového cvičiska Sučany. Úspešné splnenie úloh si od cvičiacich vyžadovalo dôslednú prípravu a flexibilitu pre promptné využitie novozískaných poznatkov z predchádzajúcich zamestnaní.
Organizácia, príprava a zabezpečenie uvedených zamestnaní si vyžadovali vysokú mieru spolupráce a koordinácie medzi VJVM a oddelením medzinárodnej policajnej spolupráce PZ SR a to aj z toho dôvodu, že všetky teoretické prednášky ako aj praktický výcvik bol vedený v anglickom jazyku. Tento výcvik bol ďalším úspešným krokom v rámci medzirezortnej spolupráce medzi VJVM/ZaVaMD a PZ SR.

fotofotofotofotofoto 2foto 2

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 20.06.2017
Čítanosť: 2193
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share