Medzinárodný výcvik PSYOPS ukončený


Medzinárodný výcvik PSYOPS ukončený
Výcvik špecialistov v odbornosti psychologických operácií (ďalej len „PSYOPS“), ktorý prebiehal od 10. do 21. júla v Martine, bol ukončený. Odborníci PSYOPS zo Strediska CIMIC a PSYOPS Veliteľstva pozemných síl, ako aj príslušníci 103. Centra CIMIC a PSYOPS Armády Českej republiky si precvičili taktiku, techniky a postupy PSYOPS pod vedením tímu odborníkov z nemeckého Centra pre operačnú komunikáciu Spolkových obranných síl Nemecka, Bundeswehr.
 
Dvojtýždňový výcvik zahŕňal teoretickú prípravu a praktické precvičenie širokého spektra špecifických postupov vykonávaných v rámci PSYOPS. Teoretická príprava obsahovala problematiku taktického plánovania malých jednotiek na úrovni tímu, zásady vedenia komunikácie tvárou v tvár, postupy vyhodnocovania nepriateľskej propagandy a techniky boja proti propagande. Súčasťou teoretickej prípravy bola aj problematika predbežného a následného testovania produktov PSYOPS (vizuálnych, audio, alebo audiovizuálnych), t.j. testovania pochopenia a miery účinnosti produktov na vybranú cieľovú skupinu, ako aj samotný postup šírenia produktov s cieľom dosiahnuť vyvolanie požadovanej zmeny správania u cieľovej skupiny.
 
Výcvik PSYOPS prebiehal nielen v priestoroch Strediska CIMIC a PSYOPS v Martine, ale jeho podstatná časť prebiehala v rámci denného a nočného výcviku na Posádkovom cvičisku Sučany. Výcvik bol zasadený do vopred pripraveného dynamicky meniaceho sa scenára, v rámci ktorého bol pod taktickým námetom precvičený plánovací proces na úrovni tímu, komunikácia tvárou v tvár, zber dát predbežného testovania PSYOPS tlačeného produktu určeného na šírenie, vedenie ampliónových a klamných operácií a podpora operácií na kontrolu davu. Súčasťou výcviku boli aj spôsoby reakcie taktického PSYOPS tímu na rôzne typy hrozieb a neočakávaných bezpečnostných incidentov  počas presunu na vozidlách. Záver výcviku patril problematike PSYOPS v plánovacom procese na úrovni štábu podporovanej jednotky.
 
Práve ukončený výcvik riadený odborníkmi z nemeckého Centra pre operačnú komunikáciu, Bundeswehr predstavoval pre slovenských odborníkov PSYOPS výnimočnú príležitosť získania vedomostí a zručností v problematike PSYOPS. Vzájomná spolupráca medzi ozbrojenými silami SR, Armádou ČR a Bundeswehr Nemecka poskytuje priestor na výmenu znalostí a skúseností v rámci vysokošpecializovanej komunity PSYOPS v kontexte dynamicky meniaceho sa bezpečnostného prostredia. Napomáha tak k zvyšovaniu interoperability odborníkov PSYOPS ozbrojených síl SR v rámci NATO.

Medzinárodný výcvik PSYOPS ukončenýMedzinárodný výcvik PSYOPS ukončenýMedzinárodný výcvik PSYOPS ukončenýMedzinárodný výcvik PSYOPS ukončenýMedzinárodný výcvik PSYOPS ukončenýMedzinárodný výcvik PSYOPS ukončenýMedzinárodný výcvik PSYOPS ukončený

Autor: StrCaP , Foto: StrCaP - Dátum: 24.07.2017
Čítanosť: 2693
Verzia pre tlač

Skočiť na menu