Preskocit navigáciu

Česko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenie


Česko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenie V piatok 10. júla 2009 slávnostným nástupom Česko –slovenskej bojovej skupiny EÚ (CZE/SVK BG EU) vyvrcholila jej viac ako trojročná príprava. Dnešného slávnostného nástupu, ktorý sa konal v priestoroch 22. mechanizovaného práporu Michalovce, sa zúčastnili minister obrany SR Jaroslav Baška, náčelník generálneho štábu OS SR generál Ľubomír Bulík ako aj ďalší hlavní funkcionári rezortu obrany a takmer 400 vojakov zaradených do bojovej skupiny.
Bojové skupiny EU (BG EÚ) nie sú stále jednotky, ale sú založené, podobne ako NATO Response Forces, na rotačnom princípe, t.j. členské krajiny postupne deklarujú a vyčleňujú svoje jednotky do BG EÚ. Jedna rotácia trvá 6 mesiacov, pričom v rámci jednej rotácie má EÚ k dispozícii celkom 2 bojové skupiny. Slovenská skupina sa podieľala na výstavbe BG s Českou republikou (pohotovosť 1.7. – 31.12.2009) a pripravuje BG pod vedením Poľska (pohotovosť od 1.1.-30.6.2010).
Minister obrany vo svojom príhovore okrem iného povedal: „...myšlienka spoločnej Európy je založená na princípoch vzájomnej spolupráce a solidarity. A tak ako aj ostatné členské štáty Európskej únie aj Slovenská republika využila možnosť a vytvorila bojovú skupinu v rámci medzinárodnej spolupráce. Dnes sa tu stretávame s príslušníkmi prvej spoločnej česko-slovenskej bojovej skupiny, ktorá bude v pohotovosti počas druhého polroka 2009, potom naše ozbrojené sily čaká úloha podieľať sa na spoločnej poľsko-nemecko-lotyšsko-litovsko-slovenskej bojovej skupine pod vedením Poľskej republiky, ktorá bude v pohotovosti v prvom polroku 2010. Je veľmi symbolické, že náš prvý kontingent bojových skupín Európskej únie tvoríme spolu s českými vojakmi. Pokračujeme tak v tradícii spoločných jednotiek, ktoré vytvárame už niekoľko rokov spolu s armádou nám najbližšou“.

Bojová skupina je malé zoskupenie, spravidla okolo 2 tisíc vojakov, pričom hlavnou zložkou sú pozemné sily, ktorých jadrom je jednotka kategórie mechanizovaný prápor doplnený o jednotky bojového zabezpečenia a jednotky logistickej a administratívnej podpory. Okrem toho môžu byť podľa charakteru misie v rôznom rozsahu doplnené ďalšie operačné prvky a nástroje ako námorné a letecké sily, operačná logistika a jednotky špeciálnych síl. Tieto jednotky musia byť vybavené a vycvičené tak, aby ich bolo možné prakticky nasadiť vo všetkých klimatických pásmach, pričom pre účely predbežného plánovania sa počíta s ich nasadením na strategickú vzdialenosť do 6000 km od Bruselu. Táto vzdialenosť však nie je ohraničujúca a bojové skupiny môžu byť nasadené prakticky kdekoľvek. O ich nasadení rozhoduje EÚ a schvaľuje Rada EÚ tak, aby mohli byť do desiatich dní nasedené na plnenie úloh v oblasti stabilizácie, rekonštrukcie a podpory reformy bezpečnostného sektora, prevenciu konfliktov, podpory humanitárnych operácií, evakuačných operácii a separácie znepriatelených strán silou.
Príspevok Slovenskej republiky do tejto bojovej skupiny je jednoznačným vyjadrením našej aktívnej angažovanosti a participácie na Európskej obrannej a bezpečnostnej politike Európskej únie.
Príspevok SR do spoločnej Česko-slovenskej bojovej skupiny je zatiaľ najväčším a najnáročnejším príspevkom SR do Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Celkovo prispejeme do bojovej skupiny počtom 422 osôb a množstvom techniky v samostatných jednotkách.
Veliteľom slovenského kontingentu je brigádny generál Pavel Macko, zástupca veliteľa pozemných síl OS SR, ktorý je zároveň designovaným zástupcom operačného veliteľa EU a funkcionárom zodpovedným za komplexnú prípravu celej Česko-slovenskej bojovej skupiny je generálmajor Hynek Blaško, veliteľ Spoločných síl Armády Českej republiky, ktorý je súčasne designovaným operačným veliteľom EÚ.
Dňom 1. júla 2009 bola CZE/SVK BG EU zaradená do bojovej pohotovosti – tzv. stand-by fázy, ktorá bude trvať až do 31.12.2009.

Česko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenieČesko - slovenská bojová skupina EÚ pripravená na nasadenie

Autor: VePS, kpt. Lenka Bušová , Foto: 22.mpr , npor. Mária Sakáčová, VePs rtm. Róbert Hložka - Dátum: 10.07.2009
Čítanosť: 17029
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share