Preskocit navigáciu

Prešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála Viesta


Prešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála Viesta

V pondelok 25. septembra 2017 si profesionálni vojaci a zamestnanci Prešovskej mechanizovanej brigády pripomenuli 127. výročie narodenia armádneho generála Rudolfa Viesta, ktorého meno sa spája s čestným názvom 2. mechanizovanej brigády (ďalej len „2.mb“).

V súvislosti s týmto výročím sa uskutočnil na pôde veliteľstva prešovskej brigády slávnostný nástup, počas ktorého sa k zúčastneným prihovoril veliteľ 2.mb brigádny generál Martin Stoklasa so slovami hrdosti na nositeľa čestného názvu brigády. Slávnostné zhromaždenie následne pokračovalo prednáškou p. Adriána Sipka vedúceho referenta oddelenia výchovných a kultúrnych činností z Personálneho úradu Ozbrojených síl SR. Prednáška k osobnosti generála Viesta a k obdobiu jeho pôsobenia zaujala nejedného príslušníka brigády ako aj príslušníkov priamo podriadenej roty podpory velenia 2.mb, u ktorej bola predmetná tematiku rovnako prednesená.

Oslavy výročia narodenia armádneho generála pokračovali v popoludňajších hodinách v jeho rodnom meste, v meste Revúca. Brigádny generál Stoklasa, generálmajor vo výslužbe Marián Horský, veliteľ roty podpory velenia 2.mb kapitán Vladimír Ovčárik a ďalší z radu 2.mb a v neposlednom rade primátorka mesta Revúca p. Eva Cireňová a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Kochan vzdali úctu pamiatke generálovi, ktorý zahynul na sklonku 2. svetovej vojny v Nemecku. Komorné pietne spomienky začali položením venca pri buste armádneho generála Rudolfa Viesta, pokračovali pri jeho rodnom dome na Muránskej ulici, v ktorom sa 24. septembra 1890 narodil. Komorné pietne akty sa zakončili na mestskom cintoríne zapálením sviec a minútou ticha. Zúčastneným bol v neposlednom rade priblížený život Rudolfa Viesta v Múzeu prvého slovenského gymnázia expozíciou jeho osobných predmetov, ktoré sa v meste Revúca zachovali.

Hrdo sa hlásime k obdobiu národnooslobodzovacieho boja počas 2. svetovej vojny, s ktorým je bytostne spojené hrdinstvo, vernosť, statočnosť, odvaha a rozhodnosť jednej z najvýznamnejších osobností vojenských dejín Slovenska, generála Rudolfa Viesta. Nezabúdame na jeho významný podiel pri organizovaní protifašistického odboja a na aktívnu účasť v boji za našu slobodu.

Rozkazom prezidenta Slovenskej republiky z 3. septembra 2007 bol 2.mb priznaný čestný názov práve po tejto významnej vojenskej osobnosti moderných dejín. Ide o prvého a zároveň jediného Slováka, ktorý dosiahol hodnosť generála československej armády za prvej republiky. Druhej mechanizovanej brigáde bol tento honos zapožičaný za výborné plnenie úloh bojovej prípravy, výcviku a zabezpečenie bojovej pohotovosti.


Prešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála ViestaPrešovská mechanizovaná brigáda si pripomenula 127. výročie narodenia generála Viesta

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 27.09.2017
Čítanosť: 2728
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share