Preskocit navigáciu

FAST ARROW 2009


FAST ARROW 2009

Vo výcvikovom priestore vojenského obvodu Lešť, sa  v dňoch 23. až 27. mája 2009 uskutočnilo práporné taktické cvičenie „FAST ARROW 2009“, ktorého cieľom bolo komplexné preverenie bojovej pripravenosti mechanizovanej prápornej skupiny, postavenej na báze 22. mechanizovaného práporu Michalovce. Preverenie sa uskutočnilo podľa metodiky Severoatlantickej aliancie CREVAL ( Combat Readiness Evalution).
 
Počas cvičenia bola mechanizovaná práporná skupina, ku ktorej boli pričlenené ďalšie podporné prvky, preverená, či je spôsobilá plniť všetky úlohy, tak ako je to definované v požiadavkách NATO na takýto typ jednotiek.
Mechanizovaná práporná skupina je tvorená jednotkami 22. mechanizovaného práporu Michalovce, rotou zásobovania a prepráv materiálu z práporu logistickej podpory Prešov, ženijnou čatou ženijnej roty 2. mechanizovanej brigády, palebnou batériou zo zmiešaného delostreleckého oddielu Michalovce, raketometnou čatou, čatou vojenskej polície a národným podporným prvkom (NSE) zo síl výcviku a podpory.
 
Celé cvičenie, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1200 osôb,  bolo zorganizované tak, aby mechanizovaná práporná skupina preukázala svoju schopnosť viesť ofenzívne a defenzívne operácie  rámci mnohonárodného operačného zoskupenia podľa štandardov a postupov NATO. Naviac, oproti bežnému postupu pri hodnotení CREVAL, mala pomerne  zložitejšiu úlohu v oblasti vykonania stabilizačnej operácie, v rámci čoho boli doplnené ďalšie veľmi významné aktivity z hľadiska civilno-vojenských operácii (CIMIC)  pri   rekonštrukcii a stabilizácii konfliktného regiónu. Preto bolo cvičenie FAST ARROW 2009 mimoriadne náročné pre cvičiace jednotky a hlavne pre veliteľov a štáby, nakoľko sa museli vždy rozhodovať vo veľmi sťažených a neurčitých podmienkach a museli zvažovať všetky faktory, ktoré budú mať vplyv na budúci možný vývoj v ich priestore zodpovednosti. Preverené boli predovšetkým  úlohy ako sprevádzanie konvojov, poskytovanie humanitárnej pomoci, spolupráca s civilnými orgánmi a miestnou samosprávou obcí Sása, Pliešovce a Senohrad, CIMIC projekty pod pracovným názvom „UČEBNICA“ v spolupráci s Gymnáziom vo Veľkom Krtíši a ZŠ v Senohrade, bezpečnostné operácie na zabezpečenie vlastných táborov a  na zabezpečenie presunov a voľnosti pohybu v priestore zodpovednosti, boli zriaďované kontrolné prepúšťacie miesta (check point), ale boli vedené i ofenzívne operácie na elimináciu ozbrojených skupín, ktoré narušovali stabilitu v regióne. Všetky tieto operácie boli mechanizovanou prápornou skupinou splnené úspešne.
 
Cvičenie riadil veliteľ 2.mechanizovanej brigády, brigádny generál Ing. Ondřej Novosad a hodnotenie mechanizovanej prápornej skupiny bolo vykonané previerkovým tímom pod velením brigádneho generála Pavla Macka, zástupcu veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl SR. 
Cvičenie bolo podporené Topografickým ústavom OS SR, čo predstavovalo významnú podporu pre riaditeľstvo cvičenia a cvičiace jednotky a Odborom simulačných technológií Lešť, ktorý podporil cvičenie živou simuláciou prostredníctvom systému MILES 2000.
Veliteľ previerkového tímu, na  základe celkového zhodnotenia, skonštatoval, že mechanizovaná práporná skupina splnila všetky požiadavky vynikajúcim a veľmi dobrým spôsobom a bola hodnotená ako COMBAT READY, čo znamená, že môže byť nasadená do akejkoľvek operácie pod velením NATO. Mechanizovaná práporná skupina bude od 1. júla 2009 zaradená do balíka nasaditeľných síl Severoatlantickej aliancie v rámci síl vysokej pripravenosti.
 
Cvičiace jednotky osobne navštívil i zástupca náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR (GŠ OS SR) generálporučík Peter Gajdoš, náčelník štábu riadenia operácii GŠ OS SR generálmajor Jaroslav Vývlek, velitelia síl OS SR, generalita OS SR a hlavní funkcionári OS SR. Ako hostia sa zúčastnili cvičenia veliteľ spoločných síl Armády ČR generálmajor Hynek Blaško a pridelenec AČR genmjr. Ing. Jiří JANČÍK.


fa09fa09fa09fa09fa09 2fa09 2fa09 2

Autor: npor. Juraj Dobrovič , Foto: rtm. Peter Halgaš, npor. Juraj Dobrovič - Dátum: 23.05.2009
Čítanosť: 12363
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share