Preskocit navigáciu

INTERNATIONAL TRAINING ON THE JOB


INTERNATIONAL TRAINING ON THE JOB

International training on the job je výcvik organizovaný medzi Vojenskou akadémiou Rakúskej armády (Bundesheer) a OS SR. Výcviku sa zúčastňujú kadeti Vojenskej akadémie po ukončení tretieho ročníka pred záverečným štvrtým rokom štúdia na menovanej akadémii. V rámci OS SR je výcvik vykonávaný u samohybného delostreleckého oddielu 2.mechanizovanej brigády v Michalovciach a tento výcvik je už v poradí štvrtým. Tretí spoločný výcvik kadetov Bundesheeru a delostrelcov z Michaloviec bol vykonaný minulý rok a na základe pozitívnych ohlasov na kvalitu výcviku u shdo rakúska strana požiadala o pokračovanie výbornej spolupráce medzi oboma stranami.
 V tomto roku je výcvik vykonávaný v termíne od 6.7.2009 do 5.8.2009 a zúčastňujú sa ho kadeti : cdt. Thomas KREUTZER, cdt. Emanuel WIRNSBERGER.
 Menovaní kadeti sú počas výcviku zaradení na funkcie v rámci 2.palebnej batérie shdo, kde plnia úlohy veliteľa veliteľskej čaty a veliteľa palebnej čaty. Všetka komunikácia je vedená v anglickom jazyku.
 U shdo je za spoločný výcvik zodpovedný zástupca veliteľa 2.palebnej batérie npor. Ing. Róbert BRINČEK, veliteľ veliteľskej čaty por. Ing. Peter JANKAJ a veliteľ 1.palebnej čaty por. Ing. Jaroslav KRIŠ.

 Ciele spoločného výcviku :
• reálne ukázať a objasniť systém riadenia a velenia delostreleckým jednotkám OS SR v boji a toto porovnať so štandartnými postupmi v Rakúskej armáde;
• precvičiť plánovanie palebnej podpory mechanizovaným jednotkám v boji podľa štandardov NATO a Bundesheeru;
• ukázať príslušníkom Bundesheeru metódy a formy výcviku používaných u OS SR, porovnať ich so štandartnými postupmi v rakúskej armáde a nájsť spôsoby pre zkvalitnenie výcviku delostreleckých jednotiek u oboch cvičiacich strán;
• ukázať a precvičiť systém riadenia paľby delostreleckej batérie a oddielu podľa štandartov OS SR;
• skvalitniť úroveň jazykovej pripravenosti u príslušníkov 2.palebnej batérie;
• pripraviť príslušníkov Bundesheeru pre výkon ich budúcich veliteľských pozícii v rámci Bundesheeru s dôrazom na riadenie a velenie podriadeným na úrovni čata;
 


bundesheerbundesheerbundesheerbundesheer

Autor: mjr. Andrej Staško , Foto: mjr. Andrej Staško - Dátum: 06.08.2009
Čítanosť: 14412
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share