Preskocit navigáciu

Výcvik kľúčového personálu do mierovej operácie UNFICYP


Výcvik kľúčového personálu do mierovej operácie UNFICYP
           Mierová operácia United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) je jednou z najstarších operácií Organizácie spojených národov (OSN). OS SR do nej aktívne prispievajú nepretržite od roku 2001. Výcvik kľúčového personálu bol vykonaný v termíne od 16. do 27. októbra 2017 v učebno-výcvikových zariadeniach Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin a patronát nad splnením úloh prípravy personálu prevzala Výcviková jednotka vojenských misií (VJVM).
                Výcvik bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť so zameraním sa na vyššiu náročnosť v oblasti jazykovej pripravenosti. Väčšina nácvikov a praktických cvičení bola inštruktormi VJVM vedená v anglickom jazyku a taktiež dokumenty poskytnuté cvičiacim pre štúdium a prípravu boli v anglickom jazyku.
                V teoretickej príprave, ktorá bola vedená v prvý týždeň výcviku, boli cvičiacim poskytnuté základné informácie o priestore nasadenia, histórii krajiny, jej kultúrnych hodnotách a tradíciách a vznik konfliktu. Výcvik pokračoval oboznámením sa s mandátom misie a správaní sa vojaka OSN. Neoddeliteľnou súčasťou výcviku bola tiež prezentácia použitia sily a zbrane v priestore pôsobenia, ako aj reportovací systém pri rôznych druhoch narušenia v zmysle Aide Memoire 1989.
                Medzi nemenej dôležité témy patrili teória mínovej bezpečnosti, činnosť pri riešení mínových incidentov, zásady rádiovej komunikácie a vyjednávanie s príslušníkmi opozičných síl. Odovzdávaniam skúseností z pôsobenia v operácii bola taktiež venovaná nemalá pozornosť, počas ktorých sa cvičiaci dozvedeli tie najaktuálnejšie informácie z pôsobenia v operácii UNFICYP.
                Výcvik kľúčového personálu vo VJVM pokračoval v druhom týždni prevažne praktickými zamestnaniami zo zdravotnej prípravy                a nácvikmi reakcií na rôzne druhy incidentov, s ktorými sa cvičiaci môžu stretnúť počas operácie.
                Na Posádkovom cvičisku Sučany si cvičiaci mali možnosť precvičiť a implementovať poznatky získané z teoretických prednášok počas dvoch celodenných cvičení, PSO Skills (zručnosti v mierových operáciách) a záverečné cvičenie „BLUE LAND“. Cvičiaci vykonávali patrolovanie po vopred stanovenej trase, kde si mohli reálne precvičiť svoje zručnosti z topografie, zdravotnej prípravy, mínovej bezpečnosti, komunikáciu s miestnym obyvateľstvom, vyjednávanie, pozorovanie techniky, rádiovú komunikáciu a prácu v tíme s využitím reportovacieho systému aktuálne používaného v operácii UNFICYP.
                Záverečnému cvičeniu predchádzalo celodenné cvičenie v priestoroch simulačného centra CV Lešť. S využitím moderných technológii si cvičiaci vyskúšali a naučili sa správne vykonávať reakcie a riešenia situácií, ktoré sa môžu počas nasadenia vyskytnúť. Veľký dôraz bol kladený na správny tok informácií na všetkých stupňoch velenia.
Všetky praktické cvičenia boli vedené v anglickom jazyku.    
                Získané skúsenosti a vedomosti z výcviku kľúčového personálu budú cvičiaci prezentovať a odovzdávať v ďalších etapách výcviku pred odchodom do operácie (marec 2018) svojim kolegom počas spoločného výcviku v prlb Nitra.  

fotofotofotofotofoto

Autor: kpt. Ing. František KANTÁR - Dátum: 06.11.2017
Čítanosť: 1868
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share