Preskocit navigáciu

Ukončenie Poddôstojníckych kurzov OR-6 a OR-7


Ukončenie Poddôstojníckych kurzov OR-6 a OR-7
Slávnostné vyradenie frekventantov Poddôstojníckych kurzov OR-6 a OR-7 sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2017 v kinosále Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.
Dňa 22. októbra 2017 nastúpilo 80 profesionálnych vojakov (z toho 24 žien)
do Poddôstojníckych kurzov OR-6 a  OR-7 z útvarov OS SR.
Obsah Poddôstojníckeho kurzu OR-6 nadväzoval na predchádzajúci Poddôstojnícky kurz OR-5 a poskytol budúcim rotným vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať
na nových funkciách s touto vojenskou hodnosťou.
Ťažiskovými predmetmi boli Vojenské vodcovstvo, Komunikačné schopnosti a Metodika vedenia výcviku. Využívané boli ako prostriedok s cieľom naučiť budúcich rotných „rozhodnúť sa“ a „rozhodnúť sa správne“, pretože prijímanie správnych rozhodnutí pri vedení podriadených vojakov je kľúčové nielen v boji, ale aj pri plnení služobných povinností a zadaných úloh každodenného života u útvaru.
Poddôstojnícky kurz OR-7 bol zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností najmä v oblasti efektívnej komunikácie, organizačných a riadiacich schopností pre potreby plánovania, realizácie kontroly a hodnotenia vojenského výcviku a odbornej prípravy vojenských jednotiek na stupni čata a rota. Ťažiskovými predmetmi boli Organizácia a riadenie vojenských systémov, Komunikačné schopnosti a Vojenský výcvik. Rovnako ako v kurze OR-6 boli tieto predmety využité ako prostriedok s cieľom naučiť účastníkov kurzu včas „sa rozhodnúť“ a najmä „rozhodnúť sa správne“.
Cieľom Poddôstojníckych kurzov OR-6 a OR-7 bolo pripraviť kvalifikovaných PrV
v hodnosti čatár a rotný, ktorí boli určení na povýšenie do poddôstojníckych hodnosti rotný a rotmajster. Cieľ
sa podarilo naplniť pod vedením starších inštruktorov kariérnych kurzov.
           Slávnostné vyradenie bolo vykonané za prítomnosti veliaceho poddôstojníka Základne výcviku a mobilizačného doplňovania štábneho nadrotmajstra Miroslava Ferenca, ktorý vo svojom príhovore zablahoželal absolventom kurzov a poďakoval príslušníkom poddôstojníckej akadémie za dobre vykonanú prácu.
Najlepšími absolventmi kurzov sa stali čatár Rastislav Dolinský z Protilietadlovej raketovej brigády Nitra a rotný Pavol Kmecík z 5. pluku špeciálneho určenia Žilina, ktorí boli počas vyradenia odmenení veliteľom Poddôstojníckej akadémie putovnou cenou pre najlepšieho frekventanta kurzu.

FotoFotoFoto

Autor: nrtm. Milan LESAY - Dátum: 10.11.2017
Čítanosť: 1651
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share