Preskocit navigáciu

Pozemné sily plánujú výcvikový rok 2018


Pozemné sily plánujú výcvikový rok 2018

Na Veliteľstve pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne prebiehalo v dňoch 21. – 22. novembra pracovné rokovanie, ktorého cieľom bolo vytvoriť základné dokumenty pozemných síl potrebné pre úspešné „splánovanie“ budúceho výcvikového roka zväzkami a útvarmi pozemných síl.

Rokovanie otvoril a viedol náčelník štábu veliteľstva pozemných síl plukovník Ivan Balog, ktorý vo svojom úvodnom slove zdôraznil potrebu venovať maximálnu pozornosť rozpracovaniu priorít veliteľa pozemných síl vrátane rozhodujúcich úloh priradených k jednotlivým prioritám. Po úvodnom slove začali zástupcovia zložiek veliteľstva s plánovaním a konsolidáciou jednotlivých aktivít pozemných síl. V poobedňajších hodinách sa do plánovacieho procesu zapojili aj náčelníci štábov priamo podriadených zväzkov a útvarov, ktorí tým získali základné informácie potrebné pre spracovanie vlastných plánovacích dokumentov.

Zámerom pracovného rokovania bola analýza a rozpracovanie úloh stanovených pozemným silám na výcvikový rok 2018 systémom paralelného plánovania zložiek VePS a priamo podriadených zväzkov a útvarov. Súbežne s plánovaním VR 2018 prebiehalo rokovanie k dopracovaniu Nariadenia veliteľa PS OS SR pre výcvik na obdobie január 2018 – jún 2019.

Výstupom tohto pracovného rokovania je zladený Hrubý kalendárny plán pozemných síl a VePS OS SR. Zároveň bol spracovaný návrh textovej časti a kalendárneho plánu k Plánu prípravy pozemných síl a VePS na výcvikový rok 2018. Na základe týchto výstupov môžu podriadené zväzky a útvary začať s vlastným plánovacím procesom výcvikového roka 2018.


Pozemné sily plánujú výcvikový rok 2018Pozemné sily plánujú výcvikový rok 2018

Autor: Sek vel.PS , Foto: Sek vel.PS - Dátum: 22.11.2017
Čítanosť: 1318
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share