Preskocit navigáciu

Vyhlásenie výberu nových príslušníkov do prISTAR Prešov


Vyhlásenie výberu nových príslušníkov do prISTAR Prešov
V súlade s Nariadením náčelníka generálneho štábu OS SR č. SCKM-45-158/2016 zo dňa 4. októbra 2016 o personálnom výbere profesionálnych vojakov do práporu ISTAR 2.mb špecializácie 112 (odborník na spravodajstvo z ľudských zdrojov), vyhlasuje veliteľ pozemných síl OS SR výber profesionálnych vojakov na obsadenie funkcii Čšp 112 na rote spravodajskej podpory práporu ISTAR Prešov v hodnostiach:
-        poručík,
-        rotmajster,
-        rotný,
-        čatár.
           
Do výberu sa môžu uchádzači hlásiť v požadovanej vojenskej hodnosti, prípadne ak spĺňajú zákonné náležitosti na povýšenie do požadovanej vojenskej hodnosti. V prípade záujmu o výber kontaktujte kpt. Ing. Olivera TARCALU, alebo rtm. Michala RODÁKA, tel. 0960 31 22 70, mobil. 0904 739 142, mail: michal.rodak@mil.skoliver.tarcala@mil.sk
 
Základné informácie o činnostiach Čšp 112:
Odborník na spravodajstvo z ľudských zdrojov (Čšp 112) bude v zostave roty spravodajskej podpory práporu ISTAR 2. mechanizovanej brigády PS OS SR vykonávať špecifické činnosti zhromažďovania informácii z ľudských zdrojov podľa opisu činnosti vyplývajúcich z funkcie.
Fázy a metóda výberu:
1.      Prvotná selekcia vykonaná komisiou na základe vyhodnotenia požadovanej dokumentácie. Prvotná selekcia bude vykonaná bez prítomnosti uchádzačov.
2.      Overenie úrovne jazykovej spôsobilosti bude vykonané na základe pozvánok vybraných uchádzačov po prvotnej selekcii formou ALCPT testov.
3.      Psychodiagnostické vyšetrenie bude vykonané na základe pozvánok vybraných uchádzačov po prvotnej selekcii prostredníctvom psychodiagnostických metód stanovených jednotnou testovou batériou.
4.      Záťažové testovanie bude vykonané na základe pozvánok vybraných uchádzačov formou sústredeného výcviku jednotky.
5.      Záverečný výber bude vykonaný komisiou na základe vyhodnotenia výsledkov z overenia jazykovej spôsobilosti, psychodiagnostického vyšetrenia a záťažových testov.
 
Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka do výberu:
1.        držiteľ národnej bezpečnostnej previerky stupňa „VYHRADENÉ“ bez známky bezpečnostného rizika pre udelenie vyššieho stupňa previerky („TAJNÉ“ resp. „PRÍSNE TAJNÉ“),
2.        fyzicky zdatný, hodnotenie z preskúšania z pohybovej výkonnosti minimálne „dobré“ za posledné 2 roky,
3.        zdravotne spôsobilý – zdravotná klasifikácia „A“,
4.        jazyková spôsobilosť z anglického jazyka na komunikatívnej úrovni (slovom aj písmom). Jazyková spôsobilosť bude preverená počas výberového konania formou „American Language Course Placement Test” (ďalej len ALCPT testov). Ideálne by uchádzač mal spĺňať úroveň štandardu NATO STANAG 6001 SLP 2 s reálnym predpokladom dosiahnutia vyššieho stupňa. Znalosť iného jazyka vítaná,
5.        minimálna doba služby v OS SR 3 roky,
6.        služobné hodnotenie za posledné 2 roky s celkovým výsledkom na úrovni minimálne „dobré výsledky“,
7.        zvládnuté základné vojenské zručnosti na dobrej úrovni (topografia, strelecká príprava, základy boja z blízka, taktika, základy zdravotnej prípravy, znalosť používania komunikačných prostriedkov),
8.        schopný a skúsený v riadení motorových vozidiel a držiteľ platného vodičského preukazu skupiny B (minimálne), optimálne aj skupiny C (z dôvodu vedenia špeciálnych vozidiel),
9.        znalosť práce s PC (znalosť bežne používaného hardvéru a softvéru – MS Office, internet),
10.    bez zjavných vonkajších identifikačných znakov (ako napr. kompromitujúce tetovania, vzhľad, piercing, atď).
Požadovaná dokumentácia:
1.        písomná žiadosť profesionálneho  vojaka o zaradenie do výberu (podľa vzoru – na poslednej strane tohto vyhlásenia),
2.        overenú kópiu osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka,
3.        lekárske potvrdenie o zdravotnej klasifikácii,
4.        čestné vyhlásenie o tom, že voči profesionálnemu vojakovi nie je začaté trestné stíhanie,
5.        ďalšie doklady o absolvovaných kurzoch (potápačské osvedčenie, horolezecké osvedčenie, pyrotechnické osvedčenie, vodičský preukaz, osvedčenie zdravotníka – záchranára, oprávnenie na obsluhu elektrocentrály, motorovej reťazovej píly, a podobne...),
6.        kópia posledných dvoch služobných hodnotení, 
7.        osvedčenie o jazykovej skúške podľa normy NATO STANAG (najvyššie dosiahnuté),
8.        kópia certifikátu bezpečnostnej previerky, 
9.        štruktúrovaný životopis,
10.    motivačný list,
11.    kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za posledné 2 roky.
 
Požadovanú dokumentáciu zašlite Skupine personálneho manažmentu práporu ISTAR
do 22. decembra 2017 (VÚ 1008 Prešov; Čapajevova 8, 08001 Prešov).
Kontaktná osoba na zasielanie požadovanej dokumentácie:
por. Mgr. Petra HADVABOVÁ, č. tel.: 524608, e-mail: petra.hadvabova@mil.sk.
Profesionálny vojak je vyslaný na plnenie úloh v rámci jednotlivých fáz výberu formou služobnej cesty (SC) a je povinný priniesť si so sebou vyplnený a veliteľom podpísaný cestovný príkaz (CP).
 


Autor: OSEB VePS , Foto: OSEB VePS - Dátum: 01.12.2017
Čítanosť: 2153
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share