Preskocit navigáciu

PLAVÁ LAVÍNA : mnohonárodný ženijný prápor, už preveruje pripravenosť ženistov zo štyroch krajín


PLAVÁ LAVÍNA : mnohonárodný ženijný prápor, už preveruje pripravenosť ženistov zo štyroch krajín
 
Slávnostným nástupom cvičiacich jednotiek a riadiaceho štábu vo vojenskom stredisku Lešť a v obci Kráľová nad Váhom začala druhá – aktívna fáza medzinárodného cvičenia BLOND AVALANCHE 2009. Cvičenie sa uskutočňuje za aktívnej účasti ženistov zo štyroch krajín združených v rámci projektu TISA.

Cvičenie oficiálne otvoril riadiaci cvičenia brigádny generál Pavel Macko za prítomnosti zástupcu náčelníka generálneho štábu generálporučíka Petra Gajdoša a veliteľa pozemných síl generálmajora Jaroslava Vývleka.
Generál Macko vo svojom úvodnom príhovore okrem iného povedal: „V rámci každoročného cvičenia BLONDE AVALANCHE, máme unikátnu príležitosť spoločne precvičiť koncepciu medzinárodného projektu TISA, preukázať vojenským a politickým autoritám, ako aj občanom našich krajín, že sme skutoční profesionáli a že mnohonárodný ženijný prápor je spôsobilý naplniť svoje poslanie kedykoľvek by to situácia vyžadovala.“

Tohtoročné cvičenie je unikátne tým, že v jednom cvičení sa podarilo skombinovať viacero výcvikových aktivít a dimenzií do jednej komplexnej aktivity. Skombinovalo sa bežné veliteľsko-štábne cvičenie veliteľstva práporu so simulovanou činnosťou všetkých jednotiek a spôsobilostí práporu v centre počítačom podporovaného výcviku, ďalej s reálnym fyzickým výcvikom vybraných jednotiek na rieke Váh a interakciou (skutočne aj simulovane) s vonkajším civilným prostredím a obyvateľstvom.

V rámci prvej etapy bol vykonaný presun štábnych funkcionárov z Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny do určeného miesta velenia a stmelenie štábu práporu. Cvičiace jednotky z Maďarska a Slovenska zaujali určené priestory, vybudovali svoje poľné tábory a hlásili pripravenosť na plnenie operačných úloh.

Dnes veliteľstvo práporu obdržalo operačný rozkaz na zásah v oblasti postihnutej rozsiahlymi povodňami a začalo plánovať svoju činnosť a vydávať úlohy podriadeným jednotkám. Medzi hlavné úlohy dnešného dňa patrí poskytovanie humanitárnej podpory v postihnutých oblastiach, zriadenie mostových a prievozných prepravísk ako náhrady za zničené mosty, ťažba a úprava vody za účelom zásobovania obyvateľstva pitnou vodou

Projekt TISA je výsledkom nadštandardnej medzinárodnej vojensko-odbornej spolupráce Maďarska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny s cieľom poskytovať pomoc miestnemu civilnému obyvateľstvu pri zmierňovaní následkov živelných pohrôm v povodí rieky Tisa. Výsledkom tejto spolupráce bolo podpísanie dohody o vytvorení spoločného ženijného práporu TISA dňa 18. januára 2002 v Budapešti. Projekt už od svojho vzniku prispieva k rozvoju dobrých susedských vzťahov, spolupráce v stredoeurópskom a východoeurópskom regióne a rozvoju spolupráce medzi ozbrojenými silami členských krajín NATO a Partnerstva za mier.

PLAVÁ LAVÍNA - mnohonárodný ženijný prápor, už preveruje pripravenosť ženistov zo štyroch krajínPLAVÁ LAVÍNA - mnohonárodný ženijný prápor, už preveruje pripravenosť ženistov zo štyroch krajínPLAVÁ LAVÍNA - mnohonárodný ženijný prápor, už preveruje pripravenosť ženistov zo štyroch krajínPLAVÁ LAVÍNA - mnohonárodný ženijný prápor, už preveruje pripravenosť ženistov zo štyroch krajínFotopríloha 2Fotopríloha 2Fotopríloha 2

Autor: Sekretariát veliteľa PS OS SR , Foto: PS OS SR - Dátum: 08.09.2009
Čítanosť: 12087
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share