Preskocit navigáciu

Kontrola generála Maxima v posádke Topoľčany


Kontrola generála Maxima v posádke Topoľčany
Dňa 24. januára počas svojho pracovného programu vykonal náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim kontrolu posádky Topoľčany. Počas kontroly sa zaujímal o vyhodnotenie splnenia úloh z výcvikového roku 2017 a zároveň o stanovené priority a naplánované úlohy výcvikového roku 2018 tak pre veliteľstvo brigády, ako aj pre podriadené útvary 1. mechanizovanej brigády a prápor logistiky Topoľčany.
V sprievode veliteľa Pozemných síl OS SR generálmajora Jindřicha Jocha, hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša a veliteľa 1. mechanizovanej brigády brigádneho generála Vladimíra Kubáňa sa podrobne zaujímal o zhodnotenie uplynulého roka 2017, pripravenosti na nadchádzajúce hlavné úlohy, ktoré sú vo VR 2018 pred brigádu a prápor logistiky postavené. Veliteľ práporu logistiky podplukovník Vladimír Palko informoval náčelníka generálneho štábu predovšetkým o veľmi nízkej naplnenosti práporu personálom a taktiež kľúčovou technikou. Napriek tomu je prápor pripravený plniť úlohy, ktoré sú pred neho postavené v tomto kalendárnom roku. Veliteľ 1. mechanizovanej brigády predstavil ako kľúčové úlohy na rok 2018: príprava jednotky k vyslaniu na územie Lotyšska v rámci predsunutej prítomnosti (enhanced Forward Presence- eFP) na Pobaltí, čo je záväzkom Slovenskej republiky v prospech NATO, prípravu a samotné vykonanie certifikačného cvičenia pre 12. mechanizovanú práporovú skupinu, udržiavanie jednotky RCHBO v silách okamžitej reakcie NATO (NRF/VJTF), plnenie bilaterálnej spolupráce so zahraničnými armádami u Ženijného práporu Sereď a v neposlednom rade o pokračovanie projektu DELOSYS, na ktorom sa podieľa Raketometný oddiel Rožňava. Počas dokladu a prezentácií veliteľov boli identifikované riziká a zistené nedostatky z predchádzajúceho obdobia.
Na záver úprimne poďakoval za odvedenú prácu a splnenie úloh všetkým príslušníkom brigády a práporu logistiky a vyslovil presvedčenie, že všetky úlohy, ktoré sú pred nich postavené vo VR 2018 budú splnené na takej vysokej úrovni, ako tomu bolo vždy doposiaľ.

Kontrola generála Maxima v posádke TopoľčanyKontrola generála Maxima v posádke TopoľčanyKontrola generála Maxima v posádke TopoľčanyKontrola generála Maxima v posádke TopoľčanyKontrola generála Maxima v posádke Topoľčany

Autor: Sek velPS , Foto: Sek velPS - Dátum: 24.01.2018
Čítanosť: 1686
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share