Preskocit navigáciu

2. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 2017


2. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 2017

Za účasti zástupcu veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl SR brigádneho generála Karola Navrátila, hlavných funkcionárov a príslušníkov veliteľstva 2. mechanizovanej brigády („2.mb“) a veliteľov a príslušníkov priamo podriadených súčasti brigády, prebehlo dňa 20. februára na pôde Prešovskej mechanizovanej brigády veliteľské zhromaždenie veliteľa 2.mb.

Cieľom veliteľského zhromaždenia, v gescii náčelníka štábu 2.mb plukovníka Jozefa Ivana, bolo vyhodnotenie splnenia stanovených cieľov a rozhodujúcich úloh výcvikového roka 2017 a zameranie výcviku vo výcvikovom roku 2018. Plukovník Ivan vo svojom vystúpení k zúčastneným funkcionárov 2.mb konštatoval ich kvalitne vykonanú prácu a vynaložené úsilie pri plnení častokrát neľahkých úloh, ktoré boli pred brigádu počas uplynulého výcvikového roka postavené a zároveň splnené. S výcvikovým rokom 2017 sa okrem napĺňaniu záväzku – Národný cieľ 2013 mechanizovaná brigáda, ktorej veliteľstvo bolo postavené na báze veliteľstva 2.mb, spájali aj ďalšie rozhodujúce výcvikové aktivity, cieľom ktorých bolo precvičiť a overiť požadované spôsobilosti medzinárodných cvičení (SABER KNIGHT 2017, SLOVENSKÝ ŠTÍT 2017 – dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk s použitím simulačných technológií vo výcvikovom priestore Lešť, či precvičenie si súčinnosti so zložkami Ministerstva vnútra SR v rámci spoločných výcvikov (NOVÝ HORIZONT 2017 v priestoroch Slanských vrchov).

V rámci veliteľského zhromaždenia vo vystúpení brigádneho generála Navrátila odzneli slová ocenenia práce 2.mb v uplynulom roku, ktorá bola mimoriadne dôležitá nielen pre Ozbrojené sily SR ale i pre samotnú SR. Brigádny generál zároveň využil príležitosť odovzdať plukovníkovi Jozefovi Ivanovi vojenskú medailu, „Pamätnú medailu Pozemných síl Ozbrojených síl SR“ na ocenenie výkonu štátnej služby pri skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru po splnení nároku na výsluhový dôchodok od 1. apríla 2018. Taktiež pri príležitosti 25. výročia vzniku Ozbrojených síl SR odovzdal plukovník Ivan pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky podplukovníkovi Pavlovi Kobíkovi, podplukovníkovi Marošovi Kmecovi, rotmajstrovi Jánovi Koščíkovi a rotmajstrovi Marekovi Valovičovi.


2. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20172. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20172. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20172. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20172. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20172. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20172. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20172. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 2017

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 26.02.2018
Čítanosť: 3310
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share