Preskocit navigáciu

Kľúčový personál pre príspevok OS SR do Predsunutej prítomnosti v Lotyšsku


Kľúčový personál pre príspevok OS SR do Predsunutej prítomnosti v Lotyšsku
Počas summitu NATO vo Varšave v roku 2016 lídri členských krajín deklarovali súdržnosť aliancie a schopnosť kolektívnej obrany, kde útok na jedného člena je považovaný za útok na celú alianciu. Demonštráciou týchto dispozícií bolo vytvorenie Posilnenej predsunutej prítomnosti na východnej hranici NATO. Mnohonárodné účelové zoskupenia boli vytvorené v Poľsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku. Slovenská republika, ako člen NATO, vyšle svoj príspevok do Lotyšska  na jeden rok. Počas nasadenia v rokoch 2018/2019 sa vystriedajú dve polročné rotácie.
                Práve kľúčový personál druhej rotácie eFP Lotyšsko sa zúčastnil v dňoch 25. - 29. júna 2018 výcviku v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin.
Výcvik sa zameriaval na celé spektrum aspektov zahraničného nasadenia. V úvodných hodinách boli cvičiacim poskytnuté základné informácie o priestore nasadenia a histórií krajiny za účelom pochopenia kultúrneho povedomia obyvateľov hostiteľskej krajiny. Boli im vysvetlené základné informácie o NATO a princípy medzinárodného humanitárneho a vojnového práva. Veľká časť prípravy sa zameriavala na informácie potrebné pre nasadenie v zahraničnom prostredí akými sú: štandardné operačné postupy, pravidlá nasadenia, teoretická príprava pre prácu v medzinárodných zoskupeniach, rádiová komunikáciu v anglickom jazyku a anglické jazykové zdatnosti celkovo, keďže jednotka bude pôsobiť v mnohonárodnom účelovom zoskupení pod velením Kanady. Praktické zamestnania boli zamerané na procedúry zdravotnej prípravy a postupy pri pohybe v nepreverenom teréne. Slovenská republika vyslaním profesionálnych vojakov do Posilnenej predsunutej prítomnosti dokazuje svoju pozíciu silného a plnohodnotného člena NATO, ako aj spôsobilosť OS SR byť nasadená v medzinárodnom prostredí.


Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 09.07.2018
Čítanosť: 2234
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share