Preskocit navigáciu

Cvičenie deklarovaných jednotiek BG EU Autumn Cooperation 2009


Cvičenie deklarovaných jednotiek BG EU Autumn Cooperation 2009
Záverečné cvičenie deklarovaných jednotiek európskej bojovej skupiny (Battle Group BG EÚ) pod velením Poľskej republiky začalo 3. novembra vo vojenských výcvikových priestoroch Valaškovce a Veľké Ozorovce pod názvom „Autumn Cooperation - Jesenná spolupráca 2009“.
 
Na tejto bojovej skupine sa okrem Slovenska a Poľska podieľa i Nemecko, Lotyšsko a Litva.
 
Do vojenských výcvikových priestorov boli vyvedené jednotky, ktoré deklarovala Slovenská republika pre BG pod poľským velením s bojovou pohotovosťou od prvej polovice budúceho roka. Túto bojovú skupinu tvorí ženijná rota, jednotka vojenskej polície, národného podporného prvku a vrtuľníková jednotka. Na cvičení sa zúčastňuje takmer 600 príslušníkov ozbrojených síl, ktorí cvičia s vyčlenenou technikou. 
 
V rámci cvičenia budú preverené všetky základné spôsobilosti deklarovaných jednotiek a posúdená ich celková spôsobilosť. Okrem iného bude preverená i vhodnosť zvolenej techniky, technických prostriedkov, identifikácia požiadavky na logistickú podporu, možnosť spojenia a pod.
 
Cvičenie riadi 2. mechanizovaná brigáda (2. mb) pod velením plukovníka gšt. Jaroslava Košudu a riadiaci štáb je tvorený štábom z 2. mb pod velením brigádneho generála Ondřeja Novosada a ďalších príslušníkov OS SR. 
 
Na základe hodnotenia komisie veliteľa pozemných síl pod velením brigádneho generála Pavla Macka, budú cvičiacej jednotky vyhodnotené či splnili podmienky podľa metodiky hodnotenia NATO CREVAL (Combat Readiness Evaluation - hodnotenie bojovej pripravenosti), a ak preukážu všestrannú pripravenosť, kompatibilitu a interoperabilitu bude táto bojová skupina od 1. januára 2010 zaradená do režimu pohotovosti a v prípade potreby bude nasaditeľná.
 
Poskytnutie jednotiek do BG EU je jednou z priorít ozbrojených síl Slovenskej republiky. V súčasnosti je v režime pohotovosti česko-slovenská bojová jednotka EU, v zložení 422 profesionálnych vojakov, ktorá je v pohotovosti až do konca tohto roka.
 
Príspevok Slovenskej republiky do bojových skupín je jednoznačne vyjadrením našej aktívnej angažovanosti a participácie na Európskej obrannej a bezpečnostnej politike Európskej únie.

Autumn Cooperation 2009Autumn Cooperation 2009Autumn Cooperation 2009

Autor: Sekretariát veliteľa PS OS SR , Foto: PS OS SR - Dátum: 03.11.2009
Čítanosť: 11612
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share