Preskocit navigáciu

Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018


Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018

Príslušníci seredského ženijného práporu si spolu so svojimi kolegami z 15. ženijného pluku Bechyně precvičujú základné spôsobilosti pri plnení úloh v rámci domáceho krízového manažmentu. Najmä pri vzniku živelných pohrôm. Spoločné cvičenie slovenských a českých ženistov RIEKA 2018 prebieha na rieke Váh v Kráľovej nad Váhom od 9. do 14. septembra.

Veliteľ 15. ženijného pluku Bechyně plukovník Jiří Lustyk priebeh cvičenia i spoluprácu s príslušníkmi seredského ženijného práporu víta. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo obnoviť vzájomnú spoluprácu. Spoločné cvičenia a odborné výcviky sa uskutočňujú striedavo na Slovensku a v Čechách. Spolupráca sa nám osvedčila a prináša množstvo užitočných skúseností, ich vzájomnú výmenu. Aby sme boli čo najlepšie pripravení v prípade spoločného nasadenia do zahraničných operácií, či v prípade prírodných katastrof v jednej z našich krajín,“ spokojne konštatuje plukovník Lustyk. Pripomína, že spolupráca ženistov oboch krajín je veľmi rôznorodá. Veliteľ seredského ženijného práporu podplukovník František Mihalovič je rád, že aj cvičenie RIEKA 2018 ukazuje, že seredskí ženisti sú spoločne so svojimi českými kolegami vzájomne zladení pri stavbe prievozových súlodí, či 60 tonového pontónového mostu. „Hlavnou úlohou cvičenia bolo preveriť zladenie jednotlivých osádok. Na rozdiel od českých kolegov máme výhodu, že môžeme stavať pontónový most na tečúcej vode, čo je predsa len podstatne zložitejšie ako jeho stavba na stojatej vode. S českými kolegami máme rozbehnutých viacero aktivít a výcvikov. Nielen v rámci prípravy pontónových jednotiek, ale aj výcviku ženistov v oblasti odmínovania a trhacích prác, či potápačov.“

Riadiaci cvičenia poručík Matúš Velikov, ktorý je  veliteľ 1. pontónovej roty v zastúpení pripomína, že spoločne s českými kolegami si precvičujú činnosť pri  domácom krízovom manažmente a pomoc civilnému obyvateľstvu pri živelných pohromách. Napríklad stavbu prievozových prepravísk, mostových prepravísk,  ale aj rozkladanie vozovkových dosiek zo špeciálnej Tatry 815, ktorú priviezli českí ženisti.  Podľa neho je najväčším prínosom spoločného výcviku výmena skúseností. Aj pri spoločnej stavbe 60 tonového mostového prepraviska.  Pochvaľuje si aktivitu, ktorú počas cvičenia ukázal veliteľ 2. pontónovej čaty v zastúpení rotný Ondrej Masároš, veliteľ prepravnej čaty v zastúpení rotný Jozef Blaho či ženista vojak Michal Odráška.

Pre veliteľa pontónovej čaty 51. ženijného práporu Bechyně poručíka Miroslava Lacinu je cvičenie prvou príležitosťou spoločného výcviku so slovenskými kolegami. “Spoločný výcvik je veľmi dobrý na vzájomné stmelenie jednotiek armád NATO, aby vedeli v prípade potreby spoločne a efektívne zasiahnuť, plniť úlohy. Je to pre nás veľká príležitosť precvičiť si plnenie úloh v inom prostredí. Nie v domácom, ktoré dobre poznáme. Rieka Váh je predsa len väčší vodný tok s pomerne silným prúdom, ako máme doma na cvičisku. To samozrejme kladie zvýšené nároky na všetkých pri stavbe mostového prepraviska i prievozového prepraviska, podarilo sa nám vytvoriť veľmi dobre fungujúce zmiešané kolektívy,“ pochvaľuje si poručík Lacina. Nešetrí slovami chvály na svojho vedúceho práporčíka nadrotmajstra Pavla Křivohlavého, člnára čatára Aleša Bíleka a vodiča slobodníka Miroslava Šusteka.


Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018Cvičenie slovenských a českých ženistov na Váhu RIEKA 2018

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: MO SR Jozef ŽIAK - Dátum: 13.09.2018
Čítanosť: 1901
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share