Preskocit navigáciu

Pomôžme rotnému Chrenšťovi


Pomôžme rotnému Chrenšťovi

Rotný Jozef Chrenšť má 35 rokov a je profesionálny vojak od svojich dvadsiatich rokov. Pôsobil ako logista v Jelšave a v Martine. Túto jar sa spoločne so svojou družkou Mirkou Mikolášovou tešili na narodenie ich prvej dcérky Tatiany. Od 1. apríla 2018 nastúpil do Vojenského útvaru v Rašove, kde však pôsobil len jeden deň, pretože pani Mirka tri dni po pôrode upadla do bdelej kómy. Jej stav bol takmer nezlučiteľný so životom, ale vďaka profesionalite lekárov a neurologickým rehabilitáciám sa ju podarilo zachrániť. Jej zdravotný stav sa začal veľmi pomaly zlepšovať, je však stále ležiaci pacient, hoci už za pomoci chodítka a opory prejde pár metrov. Stále potrebuje 24 hodinovú starostlivosť, nakoľko v ničom nie je sebestačná. Je pri vedomí, no komunikuje nezrozumiteľne, hoci skoro všetko rozumie. Okrem paralyzovaného pohybového aparátu a rečovej poruchy, takmer vôbec nevidí, rozoznáva len obrysy, pretože má poškodený zrakový nerv.
Rotný Jozef Chrenšť, ktorý ostal s dcérkou na materskej dovolenke, sa za každú cenu snaží svojej partnerke a matke svojej malej dcérky Tatianky pomôcť aj nad rámec bežnej zdravotnej starostlivosti. Táto snaha je však nad jeho finančné možnosti. Obrátil sa preto listom na Vojenskú podpornú nadáciu a veliteľa posádky Martin s prosbou o sprostredkovanie pomoci spomedzi nás, jeho kolegov z ozbrojených síl či z rezortu obrany. Jeho partnerka potrebuje intenzívnu rehabilitáciu končatín rúk aj nôh, hyperbarickú komoru a tak isto špeciálne logopedické cvičenia. Fyzioterapiou a logopedickými cvičeniami je veľká šanca vrátiť ju malými krokmi spať do rodinného života. V polovici septembra bola prijatá na dvojtýždňový pobyt v Adeli medical centrum v Piešťanoch, ktoré, ako uvádza rotný Chrenšť, je najlepšie a jediné špecializované zariadenie pre liečbu podobných prípadov na Slovensku. Žiaľ, nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami. Jeden liečebný pobyt v zariadení stojí približne 6 500,- eur a jeho družka by ich potrebovala viac. Pobyt preto uhrádza z vlastných úspor, no už aj z prostriedkov od rodiny, priateľov a ľudí, ktorým nie je osud ich mladej rodiny ľahostajný.

 „Chcel by som takto všetkých kolegov v OS SR osloviť s prosbou o pomoc a podporu v našej neľahkej situácii. Za každú pomoc vopred ďakujeme,“ napísal vo svojom liste rotný Jozef Chrenšť.

Prosíme preto, pomôžme rotnému Jozefovi Chrenšťovi. Účet určený na zbierku je: SK1475000000004023634290, variabilný symbol 1037.

O stave vyzbieraných finančných prostriedkov Vás budeme priebežne informovať.

AKTUÁLNY STAV ZBIERKY K 5.11.2018 JE 6.269,- EUR. ĎAKUJEME VÁM ŽE POMÁHATE...

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z.                            plukovník Ing. Ľubomír Podhorec
správca Vojenskej podpornej nadácie          veliteľ posádky Martin

Dňa 12.10.2018 sme od rotného Jozefa Chrenšta obdŕžali list s poďakovaním, jeho prepis v plnom znení zverejňujeme:

Milí kolegovia,

Chcem sa touto cestou veľmi pekne poďakovať za Vašu pomoc a finančnú podporu pre moju družku Mirku, s ktorou sme sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Som veľmi rád, že sa našla pomoc a spolupatričnosť v radoch OS SR, lebo aj vďaka Vám kolegovia môže Mirka absolvovať ďalšiu liečbu v Adeli Medical Center Piešťany, ktorá sa pozitívne podpisuje na jej zdravotnom stave.

Zlepšila sa stabilita, držanie tela, pohybové a verbálne schopnosti. Je radosť sledovať ako Mirka napreduje a snaží sa pracovať na sebe kvôli svojej rodine.

V Turzovke, dňa 12.10.2018 
rotný Jozef Chrenšť
 

 


FotoFotoFoto

Autor: SkBOIaKIS - Dátum: 05.11.2018
Čítanosť: 9075
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share