Preskocit navigáciu

Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia


Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia

V priestoroch Centra výcviku Lešť 23. až 25. októbra vyvrcholilo bojovými streľbami 155 mm samohybných kanónových húfnic Zuzana dvojtýždňové vyvedenie príslušníkov michalovského samohybného delostreleckého oddielu.
Veliteľ oddielu podplukovník Roman Bobaľ zdôrazňuje, že vyvedenie a streľby sú pre útvar vyvrcholením výcvikového roka. „ Zároveň pre nás predstavuje symbolický krok do 21. storočia. Najmä využívaním delostreleckého systému riadenia paľby Delsys. Všetky prenosy údajov sa uskutočňovali pomocou dátovej siete. Protivník nemôže reálne dopočúvať našu komunikáciu, ktorá je v utajenom mode. Všetky povely sa veliteľom diel zobrazujú na dátovej jednotke. Predtým pri prenose hlasom dochádzalo k určitému skresleniu čísel a povelov. Vznikali omyly. Teraz sa veliteľovi dela sa zobrazí len výkonný povel. Systém Delsys fungoval dobre. Som rád, že po vyše 20 rokoch sa nám podarilo oživiť činnosť delostrelectva pri zastrieľavaní pomocou vrtuľníkov. Tentoraz pomocou moderného vrtuľníka Black Hawk UH-60 z prešovského vrtuľníkového krídla.“
V súčasnej dobe sú tak michalovskí delostrelci opäť schopní poskytovať palebnú podporu aj jednotkám, ktoré budú vysadené za predný okraj línie nepriateľa. Ak počas výsadku zistia, že sa v priestore nachádzajú sily nepriateľa, ktoré by ich mohli ohroziť, môžu si priamo z vrtuľníka vyžiadať paľbu ...
Riadiaci cvičenia podplukovník Bobaľ vyjadril spokojnosť s plnením úloh vyvedenia. Oceňuje prácu príslušníkov nielen strieľajúcej 1. palebnej batérie a prieskumných družstiev, ale aj ostatných súčastí oddielu. Pochvaľuje si činnosť svojho zástupcu majora Stanislava Šraga, veliteľa prieskumnej delostreleckej batérie kapitána Petra Jankaja, náčelníka skupiny riadenia operácií nadporučíka Richarda Lišku, veliaceho poddôstojníka čaty rotmajstra Milana Hamlíka, veliteľa prieskumného družstva čatára Ondreja Mezeša, veliteľa palebného družstva rotného Michala Zlejšího, staršieho prieskumníka slobodníka Slavomíra Kešela, operátora desiatnika Dušana Mika a časovača vojaka Jakuba Klanicu. Všetci podľa neho prispeli k tomu, že michalovskí delostrelci najdôležitejšiu výcvikovú úlohu tohto roka splnili.
Na Lešti cvičila 1. palebná batéria, ktorá dva roky držala hotovosť pre 11. mechanizovanú práporovú skupinu. Na budúci rok drží hotovosť pre bojovú skupinu Višegradskej štvorky – V4 EU BG 2019. Na Lešti sa okrem nej a prieskumných družstiev, ktoré sú zaradené do cieľov síl čiastočne precvičili aj zabezpečovacie jednotky a prvky systému riadenia paľby na stupni oddiel.
Podplukovník Bobaľ dodáva: „ Výcvik a streľby na Lešti boli pre nás zároveň vyvrcholením prípravy na budúcoročné vyvedenie jednotiek útvaru do Poľska, kde budeme plniť úlohy v rámci medzinárodného cvičenia.“


Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočiaMichalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočiaMichalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočiaMichalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočiaMichalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 2Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 2Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 2Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 2Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 3Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 3Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 3Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 3Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 4Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 4Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 4Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 4Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 5Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 5Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 5Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 5Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 6Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 6Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 6Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 6Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 7Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 7Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 7Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 7Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 8Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 8Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 8Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 8Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 9Michalovskí delostrelci na Lešti úspešne vykročili do 21. storočia 9

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: MO SR Jozef ŽIAK - Dátum: 28.10.2018
Čítanosť: 1960
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share