Preskocit navigáciu

Certifikácia bojovej skupiny pod velením Poľskej republiky


Certifikácia bojovej skupiny pod velením Poľskej republiky

V týchto dňoch vrcholí nadnárodná príprava bojovej skupiny EÚ pod velením Poľskej republiky. Pod názvom Spoločná výzva 2009 – Common Challenge 2009 sa od 12. do 20. novembra 2009 uskutočňuje certifikácia veliteľských štruktúr tejto mnohonárodnej jednotky – tzv. Force Headquarters (FHQ – Veliteľstvo spoločných síl) v Poznani a výcvikovom priestore Wedrzyn v Poľsku. Toto veliteľstvo je hlavným orgánom velenia operácií bojovej skupiny EÚ priamo v priestore vedenia operácií. Veliteľstvo je vytvorené na báze veliteľstva 17. mechanizovanej brigády ozbrojených síl Poľskej republiky , ktorá je vedúcou krajinou tejto bojovej skupiny a je doplnené personálom z Nemecka, Slovenska, Lotyšska a Litvy, pričom vo veliteľstve FHQ sú zastúpené všetky druhy síl a to pozemné sily, vzdušné sily, námorné sily a špeciálne sily.
Cieľom certifikácie bolo dosiahnuť konečné zladenie vyčleňovaného personálu veliteľstva, preveriť štandardné operačné postupy, systémy velenia a riadenia a predovšetkým overiť schopnosť veliteľstva nielen riadiť vojenské operácie jednotiek bojovej skupiny, ale aj schopnosť realizovať komplexný prístup k vedeniu operácií. V rámci tohto komplexného prístupu musí toto veliteľstvo preukázať schopnosť pracovať aj s politickými lídrami prípadného konfliktného regiónu, pomáhať pri reforme bezpečnostného sektoru a úzko spolupracovať s predstaviteľmi medzinárodných organizácií a mimovládnymi organizáciami. Skúsenosti zo súčasných konfliktov a kríz ukazujú, že len takýto komplexný prístup má šancu na dlhodobejšiu stabilizáciu a riešenie kríz. Schopnosť účinne sa zapájať do takéhoto širokého jednotného úsilia medzinárodného spoločenstva je jednou z najväčších výziev pre vojenský personál veliteľstva bojovej skupiny EÚ tradične pripravovaného na vedenie čisto vojenských operácií.
V rámci záverečnej certifikácie sa dňa 19. novembra 2009 uskutočnil tzv. VIP deň za účasti poľskej generality na čele s náčelníkom GŠ OS PR gen. Františkom Gangorom a zástupcov prispievateľských krajín do tejto bojovej skupiny. Za slovenskú republiku sa VIP dňa zúčastnili zástupca veliteľa pozemných síl OS SR brigádny generál Pavel Macko, veliteľ 2. mechanizovanej brigády brigádny generál Ondřej Novosad a pridelenec obrany v Poľsku brigádny generál Jozef Viktorín. Náčelník GŠ ozbrojených síl Poľskej republiky vysoko ocenil úroveň pripravenosti bojovej skupiny ako aj samotného veliteľstva FHQ a vyjadril presvedčenie, že táto bojová skupina je schopná splniť svoje úlohy v prípade jej aktivácie. Veliteľ pozemných síl Poľskej republiky generálmajor Buk vysoko ocenil úroveň medzinárodnej spolupráce pri budovaní tejto bojovej skupiny a poďakoval všetkým prispievateľským krajinám za ich príspevky a vklad do tejto bojovej skupiny. Vo svojom hodnotení zdôraznil fakt, že koncepcia bojových skupín je ešte stále pomerne nová a stále sa vyvíja a pre mnohé členské krajiny je príprava takejto komplexnej mnohonárodnej jednotky nová a mimoriadne cenná skúsenosť.
Certifikácia veliteľstva FHQ je jednou z posledných významných aktivít pred zaradením celej bojovej skupiny do bojovej pohotovosti na nasadenie od 1. januára 2010. Slovenské deklarované jednotky ešte čaká v polovici decembra tohto roku záverečný test v podobe aktivačného cvičenia deklarovaných síl a slávnostný nástup v posádke Michalovce pod názvom Zimný zraz –Winter Assembly 2009.


Certifikácia bojovej skupiny pod poľskym velenímCertifikácia bojovej skupiny pod poľskym velenímCertifikácia bojovej skupiny pod poľskym velenímCertifikácia bojovej skupiny pod poľskym velením

Autor: Sekretariát veliteľa PS - Dátum: 20.11.2009
Čítanosť: 11408
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share