Preskocit navigáciu

Bojová skupina EÚ pod poľským vedením je pripravená na nasadenie


Bojová skupina EÚ pod poľským vedením je pripravená na nasadenie V piatok 18. decembra 2009 slávnostným nástupom bojovej skupiny pod poľským vedením (BG EÚ) vyvrcholila viac ako trojročná práca na príprave tohto spoločného poľského, nemeckého, lotyšského, litovského a slovenského zoskupenia Európskej únie (POL-DEU-LAT-LIT-SVK BG EÚ).
Dnešného slávnostného nástupu, ktorý sa konal v priestoroch 22. mechanizovaného práporu v Michalovciach, sa zúčastnil minister obrany SR Jaroslav Baška, náčelník generálneho štábu OS SR generál Ľubomír Bulík, hlavný veliteľ BG EU brigádny generál Sławomir Wojciechowski ako aj ďalší hlavní funkcionári rezortu obrany a pozvaní hostia a takmer 350 vojakov zaradených do bojovej skupiny.

Bojové skupiny EU (BG EÚ) nie sú stále jednotky, ale sú založené, podobne ako NATO Response Forces, na rotačnom princípe, t.j. členské krajiny postupne deklarujú a vyčleňujú svoje jednotky do BG EÚ. Jedna rotácia trvá 6 mesiacov, pričom v rámci jednej rotácie má EÚ k dispozícii celkom 2 bojové skupiny. Slovenská skupina sa podieľala na výstavbe bojovej skupiny (Battle Group – BG) s Českou republikou (pohotovosť 1.7. – 31.12.2009) a pripravila BG pod vedením Poľska (pohotovosť od 1.1.-30.6.2010).

Minister obrany vo svojom príhovore okrem iného povedal: „viem, že môžem skonštatovať, že ste so cťou splnili všetky úlohy a ciele, ktoré viedli k úspešnému vytvoreniu Vášho bojového zoskupenia. A práve jeho vytvorením môžeme úspešne deklarovať konkrétne splnenie záväzkov, ktoré si náš štát vzal na seba v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky a zároveň aj v rámci stratégie Európskych bojových skupín v uplynulých rokoch“. Ďalej uviedol „som presvedčený o tom, že spoločná poľsko–nemecko– lotyšsko–litovsko-slovenská bojová skupina pod vedením Poľskej republiky, ktorá bude v operačnej pohotovosti v prvom polroku 2010, bude úlohy a požiadavky, ktoré budú na ňu kladené počas nastavajúcich šiestich mesiacov úspešne plniť, nech budú akokoľvek ťažké a náročné“.
Bojová skupina je malé zoskupenie, spravidla okolo 2 tisíc vojakov, pričom hlavnou zložkou sú pozemné sily. Jadrom je jednotka kategórie mechanizovaný prápor doplnený o jednotky bojového zabezpečenia a jednotky logistickej a administratívnej podpory. Okrem toho môžu byť podľa charakteru misie v rôznom rozsahu doplnené ďalšie operačné prvky a nástroje ako námorné a letecké sily, operačná logistika a jednotky špeciálnych síl. Tieto jednotky musia byť vybavené a vycvičené tak, aby ich bolo možné prakticky nasadiť vo všetkých klimatických pásmach, pričom pre účely predbežného plánovania sa počíta s ich nasadením na strategickú vzdialenosť do 6000 km od Bruselu. Táto vzdialenosť však nie je ohraničujúca a bojové skupiny môžu byť nasadené prakticky kdekoľvek. O ich nasadení rozhoduje EÚ a schvaľuje Rada EÚ tak, aby mohli byť do desiatich dní nasadené na plnenie úloh v oblasti stabilizácie, rekonštrukcie a podpory reformy bezpečnostného sektora, prevencie konfliktov, podpory humanitárnych operácií, evakuačných operácii a separácie znepriatelených strán silou.
Príspevok Slovenskej republiky do tejto bojovej skupiny je jednoznačným vyjadrením našej aktívnej angažovanosti a participácie na Európskej obrannej a bezpečnostnej politike Európskej únie.
Príspevok SR do POL-DEU-LAT-LIT-SVK BG EÚ bojovej skupiny je v poradí už druhým príspevkom SR do Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Celkovo prispejeme do bojovej skupiny počtom 347 osôb a množstvom techniky v samostatných jednotkách. Zodpovedný za prípravu a výstavbu slovenského príspevku do BG pod poľským vedením bol zástupca veliteľa pozemných síl OS SR brigádny generál Pavel Macko.
Dňom 1. januára 2010 bude POL-DEU-LAT-LIT-SVK BG EÚ zaradená do bojovej pohotovosti – tzv. stand-by fázy, ktorá bude trvať až do 30.6.2010.

Bojová skupina EÚ pod poľským vedením je pripravená na nasadenieBojová skupina EÚ pod poľským vedením je pripravená na nasadenieBojová skupina EÚ pod poľským vedením je pripravená na nasadenieBojová skupina EÚ pod poľským vedením je pripravená na nasadenieBojová skupina EÚ pod poľským vedením je pripravená na nasadenieBojová skupina EÚ pod poľským vedením je pripravená na nasadenieBojová skupina EÚ pod poľským vedením je pripravená na nasadenieBojová skupina EÚ pod poľským vedením je pripravená na nasadenieBojová skupina EÚ pod poľským vedením je pripravená na nasadenieBojová skupina EÚ pod poľským vedením je pripravená na nasadenie

Autor: Sekretariát veliteľa PS , Foto: Sekretariát veliteľa PS - Dátum: 18.12.2009
Čítanosť: 12359
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share