Preskocit navigáciu

Najlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú čatár Rusnák a slobodník Balog


Najlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú čatár Rusnák a slobodník Balog

V priestoroch Posádkového klubu 2. mechanizovanej brigády sa v dňoch 24. – 25. októbra uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka a najlepšieho vojaka z hodnostného zboru mužstva 2. mechanizovanej brigády (ďalej len ,,2.mb“) za výcvikový rok 2019.

Osemčlenná komisia, ktorú stanovil veliteľ 2.mb brigádny generál Vladimír Kubáň zložená z veliacich poddôstojníkov priamo podriadených útvarov pod vedením veliaceho poddôstojníka 2.mb štábneho nadrotmajstra Miroslava Ferenca, vyberala spomedzi šiestich profesionálnych vojakov hodnostného zboru mužstva a siedmych poddôstojníkov dvoch najlepších.

Získať titul najlepšieho vojaka mužstva a poddôstojníka 2.mb si vyžaduje splnenie požadovaných hodnotených kritérií. Komisia počas dvoch dní zohľadňovala základné (služobné hodnotenie, telesná a strelecká príprava) a doplnkové kritéria (výsledky základných bojových zručností, plnenie úloh nad rámec funkčných povinností, dosiahnutý počet udelených disciplinárnych odmien, jazyková spôsobilosť, účasť v misiách a operáciách MKM, udelenie triedy vycvičenosti, udelenie certifikátu pri zaradení profesionálneho vojaka do pohotovosti síl rýchlej reakcie NATO, vonkajší vzhľad, vojenské vystupovanie, reprezentácia ozbrojených síl Slovenskej republiky na verejnosti, reprezentácia v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky, záujem o službu, mimoriadny čin, výkon funkcie inštruktora výcviku).

„Vykonali sme pohovor s každým jedným kandidátom a dospeli k záverečným výsledkom,“ zhodnotil štábny nadrotmajster Miroslav Ferenc. Z trinástich nominovaných vybrala komisia teda dvoch najlepších vo svojej kategórii. Najlepším poddôstojníkom 2.mb výcvikového roka 2019 sa stal mladší pomocník čatár Martin Rusnák z Roty podpory velenia 2.mb v Prešove a najlepším vojakom v hodnostnej kategórie mužstvo 2.mb výcvikového roka 2019 sa stal slobodník Roman Balog z 22. mechanizovaného práporu, kde zastáva funkciu starší ostreľovač.

Z morálneho hľadiska je predmetné ocenenie jasným signálom záujmu o vojakov a poddôstojníkov. Uznanie jednotlivcov za príkladné plnenie služobných povinností je jedným z nástrojov motivácie vojakov a snahou o neustály rozvoj profesionálneho prostredia v OS SR.

Víťazí ďalej postupujú do vyššieho kola na Veliteľstve Pozemných síl Ozbrojených síl SR v Trenčíne, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. – 21. novembra 2019 v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin. Želáme im úspešné presadenie sa v náročnej konkurencii.


Najlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú čatár Rusnák a slobodník Balog

Autor: npor. Mgr. Barbora DIKYOVÁ , Foto: šbntrm. Miroslav FERENC - Dátum: 29.10.2019
Čítanosť: 4135
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share