Preskocit navigáciu

Odborná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa PS OS SR


Odborná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa PS OS SR

Za riadenia veliteľa pozemných síl OS SR, generálmajora Jaroslava Vývleka dňa 25.2.2010 pokračovalo odbornou časťou veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SR v posádke Levice a VP VO Lešť. Zamestnania sa zúčastnili vzácni hostia z generálneho štábu OS SR, náčelník generálneho štábu OS SR generál Ľubomír Bulík a náčelník štábu operácií generálneho štábu, generálmajor Ján Salaganič.

Zamestnanie začalo ukážkou nových moderných prostriedkov rádiovej komunikácie TADIRAN, ktoré sú zabudované v bojových vozidlách pechoty BVP-2 u 13. mpr Levice. Po presune do VP VO Lešť zamestnanie pokračovalo ukážkou vzorovej dokumentácie pre vykonanie záverečného taktického cvičenia pre prípravu jednotiek do operácie ISAF, ktorú vykonal plukovník gšt. Daniel Zmeko. Zamestnanie pokračovalo ukážkou činností strážnej čaty v Campe Holland (misia MKM ISAF – Afganistan) na niektoré druhy priameho ohrozenia, bojovou streľbou strážnej čaty príslušníkmi 22. mpr Michalovce. Ďalej bola pre všetkých účastníkov zhromaždenia a hostí vykonaná ukážka metodiky výcviku základných bojových zručností jednotlivca a malých skupín zodpovedajúcich súčasnému dynamickému a veľmi náročnému operačnému prostrediu, v ktorom pôsobia alebo môžu pôsobiť príslušníci OS SR. Perfektné zvládnutie tohto výcviku zahŕňajúceho taktickú, streleckú, zdravotnú prípravu, ale aj základy ochrany proti nástražným výbušným systémom je základným predpokladom nielen pre prežitie ale aj úspešné splnenie určených operačných úloh počas nasadenia do operácií medzinárodného krízového manažmentu (MKM) pre všetkých príslušníkov OS SR bez rozdielu hodnosti. Ukážku vykonali príslušníci 13. mpr Levice.

Odborná časť veliteľského zhromaždenia bola ukončená diskusiou k vykonaným zamestnaniam. Celé veliteľské zhromaždenie sa nieslo v duchu ujasnenia si požiadaviek a v zjednotení prístupu a zamerania sa všetkých príslušníkov pozemných síl na plnenie hlavných priorít veliteľa pozemných síl OS SR na rok 2010, ktorými sú:
- udržiavať vysoký štandard výberu, prípravy príslušníkov pozemných síl do operácií MKM s dôrazom na misiu ISAF,
- dosiahnuť, resp. udržiavať požadovanú operačnú pripravenosť všetkých deklarovaných jednotiek do EÚ a NATO,
- zabezpečiť a udržať požadovanú úroveň operačnej pripravenosti síl a prostriedkov vyčleňovaných pre plnenie asistenčných úloh na území SR.

Na záver veliteľského zhromaždenia veliteľ pozemných síl vyjadril presvedčenie, že nový výcvikový rok 2010 nám poskytne nové možnosti na skvalitnenie vlastných odborných, mravných, telesných a jazykových predpokladov, ktoré budeme potrebovať pri plnení každodenných úloh. „Viem, že ste schopnými veliteľmi a manažérmi a preto som presvedčený, že pri plnení služobných úloh za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov, dokážete zúročiť Vaše vlastné poznatky a schopnosti. Rád by som Vám do ďalšieho pracovného obdobia poprial predovšetkým pevné zdravie, veľa pracovného elánu a úspechov, osobnú pohodu a oporu v zázemí rodiny a priateľov“.


Odborná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa PS OS SROdborná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa PS OS SROdborná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa PS OS SROdborná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa PS OS SROdborná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa PS OS SROdborná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa PS OS SROdborná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa PS OS SROdborná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa PS OS SROdborná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa PS OS SROdborná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa PS OS SR

Autor: mjr. Ing. Libor Nyéki , Foto: rtm. Robert Hložka - Dátum: 26.02.2010
Čítanosť: 12723
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share