Preskocit navigáciu

Odovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády plukovníkovi Slavomírovi Verčimákovi


Odovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády plukovníkovi Slavomírovi Verčimákovi

Pre 2. mechanizovanú brigádu (ďalej len „2.mb“) bol 29. január 2021 jedným z významných míľnikov v jej histórii. Vyhlásením personálnych rozkazov náčelníka Generálneho štábu OS SR ukončil pôsobenie v štátnej službe brigádny generál Vladimír Kubáň a do funkcie veliteľa 2.mb bol dňom 1. februára 2021 ustanovený plukovník Slavomír Verčimák. Brigádny generál Vladimír Kubáň pôsobil vo funkcii veliteľa prešovskej brigády vyše dva roky.           

Slávnostný ceremoniál odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa 2.mb sa uskutočnil v priestoroch rokovacej sály Veliteľstva 2.mb Prešov za dodržania epidemiologických opatrení a za účasti veliteľa a veliaceho poddôstojníka Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, veliteľa 1.mechanizovanej brigády, veliteľa brigády bojového zabezpečenia, veliteľa základne výcviku a mobilizačného doplňovania, veliteľa základne nasaditeľných KIS, príslušníkov veliteľstva 2.mb, veliteľov priamo podriadených práporov a jednotiek 2.mb.

Po symbolickom predaní bojovej zástavy 2.mb brigádnym generálom Kubáňom, ktoré symbolizovalo odovzdanie velenia 2.mb prostredníctvom veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajora Ivana Pacha preberajúcemu veliteľovi 2.mb plukovníkovi Slavomírovi Verčimákovi vystúpil so svojím príhovorom generálmajor Pach. Vo svojom prejave zdôraznil, že 2.mb patrí k základným pilierom pozemných síl a poďakoval brigádnemu generálovi Kubáňovi za prácu pri napĺňaní stanovených cieľov. Pri príležitosti skončenia štátnej služby a odchodu do výsluhového dôchodku odovzdal brigádnemu generálovi Kubáňovi Pamätný kríž Náčelníka generálneho štábu OS SR II. stupňa (strieborný).   Zároveň vyzdvihol funkciu veliteľa brigády ako nesmierne náročnú, vyžadujúcu si človeka komplexne pripraveného, cieľavedomého a zásadového, ktorý na seba dokáže prevziať zodpovednosť. 

Ešte pred samotným záverom slávnostnej ceremónie vystúpili so svojimi príhovormi odchádzajúci aj novovymenovaný veliteľ brigády. Brigádny generál Kubáň vo svojom príhovore úprimne poďakoval všetkým príslušníkom veliteľstva za spoluprácu a tiež všetkým, ktorí ho v jeho poslaní veliteľa brigády po celý čas jeho velenia podporovali.

„Veľké ďakujem patrí brigádnemu generálovi Kubáňovi za jeho profesionalitu a za množstvo cenných rád a odporúčaní, ktoré mi počas uplynulých týždňov odovzdal. To všetko ma vedie k záveru, že nahradiť ho bude náročné,“ uviedol plukovník Verčimák. Zároveň vyslovil presvedčenie, že všetci spoločne s príslušníkmi veliteľstva a podriadenými prápormi nájdu vzájomný rešpekt, lojalitu, spoločnú reč, kreativitu a že spoločné ciele a nastavenú latku budú dvíhať iba vyššie.

Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo aj symbolické odovzdanie kľúča od veliteľstva 2.mb a zápis do kroniky brigády.


Odovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády plukovníkovi Slavomírovi VerčimákoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády plukovníkovi Slavomírovi VerčimákoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády plukovníkovi Slavomírovi Verčimákovi

Autor: npor. Barbora DIKYOVÁ - Dátum: 01.02.2021
Čítanosť: 5021
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share