ZAHÁJENIE ZÁVEREČNÉHO SÚSTREDENÉHO VÝCVIKU mfžr ISAF, STRÁŽNEJ ČATY KAF A NSE VO VP VO LEŠŤ


ZAHÁJENIE ZÁVEREČNÉHO SÚSTREDENÉHO VÝCVIKU mfžr ISAF, STRÁŽNEJ ČATY KAF A NSE VO VP VO LEŠŤ Dňa 9.3.2010 zahájil veliteľ žpr PS pplk. Ing. Miroslav MARCIN záverečný sústredený výcvik mfžr ISAF, strážnej čaty KAF A NSE pod názvom ,, SAPPER 13 ” vo VP VO LEŠŤ v priestore kempu Štefánik. Všetci cvičiaci boli oboznámení so zámerom, hlavnými úlohami a cieľom tohto záverečného výcviku, ktorý je vyvrcholením prípravy príslušníkov OS SR pred vyslaním do operácie ISAF v Afganistane v mesiaci Jún 2010. Tento výcvik je rozdelený do troch fáz. Prvá fáza je tzv. zlaďovací výcvik, ktorý prebieha od 8.3.2010 do 14.3.2010 a jeho cieľom je zladiť všetky cvičiace jednotky. Druhou fázou bude taktické cvičenie, ktoré bude zahájené 15.3.2010 a potrvá do 26.3.2010, kde bude preverené plnenie úloh jednotkami pod taktickým námetom. Treťou a zároveň záverečnou fázou bude certifikácia cvičiacich jednotiek v dňoch 23.3. - 24.3.2010 za prítomnosti previerkového tímu z PS OS SR a inšpektorov z GŠ OS SR, ktorá ukáže úroveň vycvičenosti a pripravenosti profesionálnych vojakov na plnenie úloh v najťažšej operácii pod hlavičkou NATO.

ZAHÁJENIE ZÁVEREČNÉHO SÚSTREDENÉHO VÝCVIKU mfžr ISAF, STRÁŽNEJ ČATY KAF A NSE VO VP VO LEŠŤ.ZAHÁJENIE ZÁVEREČNÉHO SÚSTREDENÉHO VÝCVIKU mfžr ISAF, STRÁŽNEJ ČATY KAF A NSE VO VP VO LEŠŤ.ZAHÁJENIE ZÁVEREČNÉHO SÚSTREDENÉHO VÝCVIKU mfžr ISAF, STRÁŽNEJ ČATY KAF A NSE VO VP VO LEŠŤ.ZAHÁJENIE ZÁVEREČNÉHO SÚSTREDENÉHO VÝCVIKU mfžr ISAF, STRÁŽNEJ ČATY KAF A NSE VO VP VO LEŠŤ.

Autor: žpr PS Sereď , Foto: žpr PS Sereď - Dátum: 10.03.2010
Čítanosť: 9121
Verzia pre tlač

Skočiť na menu