Preskocit navigáciu

Výcvik a cvičenia


                         Rozhodujúce úlohy výcviku žpr v roku 2021

 

1.       Zabezpečiť pripravenosť práporu plniť úlohy obrany územia SR. V rámci prípravy byť pripravený zúčastniť sa SLSD 2021. Zvyšovať odbornú a metodickú pripravenosť jednotlivcov a štábu na bojové použitie, v plánovaní a riadení operácií zameraných na obranu SR a udržať intenzitu/kvalitu výcviku.

2.       Pokračovať v príprave žpr(-) pre mechanizovanú brigádu CS mb v silách nižšej pripravenosti NATO. Pre rozvoj spôsobilostí VaŠ žpr vykonať KŠN.

3.       Udržať dosiahnutú úroveň deklarovanej jednotky v súčasti 13.mprsk (žč) v STAND-BY fáze v silách vysokej pripravenosti (HRF) od 01JAN21 do 31DEC22 v súlade s OPLAN-om veliteľa 1.mb a jeho doplnkami.

4.       Začať prípravu žč do 11.mprsk (v STAND-BY fáze 2023). Pre rozvoj spôsobilostí veliteľ čaty byť pripravený zúčastniť sa CAX 11.mpr.

5.       Začať s prípravou deklarovanej jednotky (žč) ako súčasť 22.mprsk (v STAND BY fáze 2024).

6.       Začať s prípravou deklarovanej jednotky - tím odtarasovania komunikácií (Military Engineering Specialised Route Clearance Team - MILENG-SPEC-RC-TM), cieľ E 1501, SVP, CS 2017 (FOC od 01.01.2024).

7.       Začať s prípravou deklarovanej jednotky - tím vojenského vyhľadávania (Military Engineer Advanced Search Team– MILENG-AS-TM), cieľ E 1501, SNP, CS 2017 (FOC od 01.01.2024).

8.       Vyčlenenými silami a prostriedkami žpr úspešne vykonať výcvik v prekonávaní vodnej prekážky v CV Lešť v mesiaci SEPTEMBER. V rámci prípravy vykonať prípravu a certifikáciu (KC) záchrannej uvoľňovacej skupiny do začiatku vykonania zamestnania.

9.       Vykonať OTC žrMI.

10.    Podieľať sa na zabezpečení a vykonaní odborných kurzov a výcvikov v prospech OS SR.

11.    Podieľať sa na aktivitách v oblasti medzinárodnej spolupráce.

12.    Udržať spôsobilosti žpr na plnenie asistenčných úloh v domácom krízovom  manažmente a  na podporu MV SR, orgánov štátnej správy a samosprávy. V rámci možností naplánovať spoločné výcviky s PZ SR.

13.    Zabezpečiť udržanie minimálnych kritických spôsobilostí u profesionálnych vojakov, ktorí nemôžu vykonávať výcvik na predurčenej technike alebo zbraňovom systéme z dôvodu jeho neprevádzkyschopnosti, alebo prebiehajúceho obstarávania (modernizácia, vytváranie jednotiek).

14.    V prípade vyčlenenia personálu na plnenie úloh MKM podporiť úlohy prípravy na nasadenie do MKM pod vedením NATO, EÚ a OSN.

15.    V prípade zavedenia ďalšej novej techniky začať výcvik obslúh v súčinnosti so ZaVaMD.

16.    Všestranne zabezpečiť prípravu mnohonárodného žpr v rámci projektu TISA, pripraviť a vykonať cvičenie BLONDE AVALANCHE 2021 na území Slovenskej republiky.

17.    Podieľať sa na príprave, zabezpečení a vykonaní medzinárodného výcviku potápačov OPEN WATER 2021,

18.    Zabezpečiť účasť na kurze ENGINEER STAFF OFFICER DEVELOPMENT (ESOD) 2021 v Bechyni (CZE).

19.    Zabezpečiť účasť špecialistov EOD (do 4 PrV) na cvičení MINIGATOR v priestoroch polygónu C-IED/ Bechyně (CZE) k zdokonaľovaniu schopností likvidácie NVS v termíne 20.september – 1.október 2021.

20.    Podieľať sa na zabezpečení odbornej prípravy príslušníkov žč pre misiu UNFICYP.

21.    Všestranne zabezpečiť a vykonať výcvik aktívnych záloh.

Skočiť na menu


Share