Preskocit navigáciu

Skupina bezpečnosti ochrany informácií a KIS


Oddelenie je organizačná zložka na plnenie úloh:

  • podieľa sa na vytváraní podmienok pre personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, fyzickú a objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov,
  • podieľa sa na prevádzke komunikačných a informačných systémov v rámci 2.mechanizovanej brigády,
  • rozpracováva nariadenie pre spojenie nadriadeného stupňa na podmienky shdo,
  • zabezpečuje plánovanie a použitie síl a prostriedkov komunikačných a informačných systémov v shdo,
  • podieľa sa na návrhoch organizačných štruktúr spojovacích jednotiek a útvarov a orgánov bezpečnosti, ochrany informácií a komunikačných a informačných systémov,
  • podieľa sa na normotvornej činnosti za oblasť bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností a komunikačných a informačných systémov,
  • analyzuje a riadi rozpracovanie operačných štandardov vo svojej pôsobnosti a koordinuje ich zavádzanie v rámci shdo,
  • podieľa sa na plnení úloh obranného plánovania vo svojej pôsobnosti,
  • zabezpečuje plnenie úloh cieľov síl, bojových skupín v oblasti ochrany utajovaných skutočností a komunikačných a informačných systémov.

Skočiť na menu


Share