Preskocit navigáciu

Pracovisko administratívnej bezpečnosti


Pracovisko administratívnej bezpečnosti zabezpečuje plnenie úloh:

-Organizácie a zabezpečenia chodu PAB

-Dodržiavanie zásad ochrany utajovaných skutočností pri manipulácii s písomnosťami

-Spracovanie interných predpisov, vrátane evidencie utajovaných písomností a registratúrnych záznamov na  PAB

-Spracovávanie podkladov do vyhodnotení a rozborov na veliteľstve

-Aktuálnosť odborných noriem

-Manipuláciu s utajovanými skutočnosťami uloženými v chránených priestoroch

-Vybavovanie došlých a odoslaných písomností

Skočiť na menu


Share